หฒอย โฮล เญย เอน,  หฒะเก้ง คู้ เฝียน.

 

          G                          Em    G                                       D

  1. หฒอย โฮล เญย เอน, หฒะเก้ง คู้ เฝียน,  เย^ซู ต้าย ล์อ เหฌียว เยีย.

               G                          C           G            Em        D          G

เยีย มฒีง แม่ง เมี่ยน, นิ่น เถง ปวัด ฌัง,  ต่อง เจ๊า,  นิ่น ต้าย ล์อ เยีย.

  1. ทิน-ฮู่ง เญย เอน หฌาว เยีย ท่าย นิ่น,  อ๋อย ปุน เยีย เสียน เขา นิ่น.

ต้ง นิ่น เหธย เอน เถง ไม้ กั้ม เหฑีย,    ปุน นิ่น เญย แป้ง ออน เปียะ.

 

  1. ยั่ง เจี๋ย เญย เจ๊า หฒะเก้ง ฮยวัง-เฮยี้ยน,  นิ่น หย่า ต้อ เยีย เถา น้าย.

เหว่ย เฒี้ยว เญย เอน ต้อ เยีย ซิ้ม ฆอย,    นิ่น อย่า อ๋อย เคน เถา เปย๊า.

 

  1. เยียม วั้ว ทิน-ต้อง ตุ๊ เหฒีย ธิน หฮญัง,    เก้า ฌัง-หล่าง เจี๋ย บะฮนอย.

เยีย แอ๋ง ม่าย เฒี่ยง โห่ เธง หฒั่ง เตี๋ย,    หธ่อ ฮนั้ง เยียม เจี๋ย กอน นอ.

 

 

G       G7/B     C       G
    พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ
      Em   A7       D7 C/E D7/F#
ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
      G      G/F      C/E       G
ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา
D/F# Em A7 G   D7 G  C/G G
ตาบอด   แต่ฉัน  เห็นแล้ว
           G     G7/B     C           G         
    บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง
       Em    A7       D7 C/E D7/F#
ตามทางฉันพ้นมารแล้ว
       G       G/F     C/E          G
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว
 D Em   A7 G   D7  G  C/G G
พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน
          G      G7/B   C       G
    พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง
     Em       A7       D7 C/E D7/F#
เร่งให้ความกลัวต้องหนี
      G      G7/F     C/E      G
พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่
D Em A7 G  D7 G
ไม่มี   หมู่มาร ได้ชัย
          G      G7/B     C   G
    พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี
      Em    A7       D7 C/E D7/F#
พระธรรมให้มีความหวัง
      G       G7/B      C/E   G
พระองค์ค้มครอง ป้องกันทุกที 
D Em A7 G D G
เมื่อมี  สิ่งชั่ว  บีฑา
          G    G7/B    C      G
    เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์
     Em       A7     D7 C/E D7/F#
ช้านานนับหลายพันปี
   G  G/F      C/E         G
ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ
D Em   A7 G  D7 G
เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้น

 

Amazing Grace, How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
T'was blind but now I see
 
T'was Grace that taught my heart to fear
And Grace, my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed
 
Through many dangers, toils and snares
We have already come.
T'was grace that brought us safe thus far
And grace will lead us home,
And grace will lead us home
 
Amazing grace, Howe Sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
T'was blind but now I see
Was blind, but now I see.