เย^ซู หฑาว เหฑ่ง เยีย เญย ฒุ์ย-หนิบ

                                     Am                                                                  

  1. เย^ซู หฑาว เหฑ่ง เยีย เญย ฒุ์ย-หนิบ,

               F         G          C

ป้าม เกน หธีง ต้าย เซ ฮนั้ง ทิน-ต้อง.

                          Am                        G              C             

ไม้ กุ๊น เยียม น้าย เสี่ยว หาย หญู่ง โค้ว,

                                         G                        Dm     Am

เหว่ย เยีย ฮิ้ว นิ่น,    เยีย ฮิ้ว ทิน-ต้อง.ฑูง-หฑั่ม:

                               Am                                                 

อา^เล^ลู^ยา, หฒะเก้ง ทิ่น-ต้อง. 

         F           G            C

 เย^ซู ปุน เยีย ปวัด นิ่น เญย เฮมียน,

                          Am                        G            C      

ทิน-ต้อง หธีง ต้าย เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว,

      G               Dm          Am        

เย^ซู เยียม หาย ทิน-ต้อง เยียม วั้ว.

 

  1. ฒิ่น ด่าง เยีย หล่าย ทิน-ต้อง เยียม โก. เย^ซู ปุน เยีย ปวัด นิ่น เญย เฮมียน,

ทิน-ต้อง หธีง ต้าย เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว, เหยียด ลิ์ว เหธา เยียม,   ไม้ ไฮ่ ก๊อย เหยี่ยน

  1. เยีย บัว เยียม หาย ไม้ เป๋น หาย หญู่ง.ไม้ กุ๊น เยียม บง. ไฟ เยียม เดา-แป้ง,

เยียม วั้ว เด่ย-ลิ่ว,  ไฟ เยียม ฮู่ง ติ่น, เย^ซู เยียม หาย ทิน-ต้อง เยียม วั้ว.