เย^ซู ฮนั้ม เยีย, เยีย เฒียน ฮิ้ว

        C                                                  F                      C              

  1. เย^ซู ฮนั้ม เยีย, เยีย เฒียน ฮิ้ว. เหว่ย หฒุ กีง-โซว ก๊อง บั๋ว เยีย.

                      C                                       F         C           G          C

เหยียด ฒู้ง ฝุเจว๊ย เกวย นิ่น เหฑ่ง,  เยีย ไม้ ม่าย ชะ, นิ่น ต้าย เถง. 

                             C               F               C               G                                                      

เฒี้ยว เย^ซู ฮนั้ม เยีย,    เฒี้ยว เย^ซู ฮนั้ม เยีย,

                        C               F                     C          G         C                          

เฒี้ยว เย^ซู ฮนั้ม เยีย,    กีง-โซว ก๊อง บั๋ว เยีย บัว.

  1. เย^ซู ฮนั้ม เยีย, เซี้ย นิ่น แหม่ง,  กัน ลู่ง เดี๊ย เมี่ยน คอย ลู่ง แก้ง.

นิ่น เญย ฑย้าม หฑาว เหฑ่ง เยีย เฮญี้ยว,  ปุน เยีย เปียะ มี่ง ตุ๊ เฌียน-โย่ว.

  1.   เย^ซู ฮนั้ม เยีย,   ไม้ ไฮ่ กวั่ง,  ไม้ ไฮ่ หละคุ เยีย เหยียด ตั้ง.

ลู่ง ฮนอย หฒั่น เหยียน เยีย ยั่ง เจ๊า, ลู่ง ม์วน หฒั่น โก๋ว เยีย เญย เปย๊า.

  1. นิ่น ฮนั้ม เยีย เถา ต้าว เถา เมว์ย, เยีย  หฒะเก้ง ไม้ ผุย เหยียด เต๋ย.

เยีย เยียม เสย หฒั่ง อ๋อย นิ่น ฮนั้ง,  นิ่น อ๋อย ต้อ เยีย เถา ทิน-ต้อง.

 

พระเยซูรักฉันรู้แน่
พระคัมภีร์มีสอนไว้แท้
แม้ตัวฉันอ่อนหย่อนแรง
แต่พระคริสต์ทรงฤทธิ์เข้มแข็ง

พระเยซูรักฉัน พระเยซูรักฉัน
พระคัมภีร์สั่งสอน
จึงรู้ดังนั้นแน่นอน

พระเยซูเอ็นดูรักฉัน
สิ้นพระชนม์เพื่อเปิดสวรรค์
โดยยอมตายบนไม้กางเขน
ช่วยเด็กทั้งหลายพ้นบาปเวร

พระเยซูรักฉันหนักหนา
เป็นดังนั้นทุกวันเวลา
ฉันป่วยลงพระองค์แลเห็น
เสด็จมารักษาเช้าเย็น

พระเยซูรักฉันอยู่ใกล้
มิทิ้งขว้างในทางใดๆ
ฉันจะรักจนถึงวันนั้น
พระองค์มาพาไปสวรรค์

Jesus loves me! this I know,
For the Bible tells me so;
Little ones to Him belong;
They are weak, but He is strong.

Yes, Jesus loves me, Yes, Jesus loves me
Yes, Jesus loves me,
The Bible tells me so.

Jesus loves me! He who died,
Heaven's gate to open wide;
He will wash away my sin,
Let His little child come in.

Jesus loves me! loves me still,
Though I'm very weak and ill;
From His shining throne on high,
Comes to watch me where I lie.

Jesus loves me! He will stay.
Close beside me all the way;
If I loves Him, when I die,
He will take me home on high.