โตว์ โตว์ โตว์ (ไฟ ไฟ ไฟ)

D                         Bm                                 Em                           A7         

โตว์ โตว์ โตว์ ทิน ฮู่ง ปุน ต้าย           เยียม เจี๊ยน บัว เญย เฮญี้ยว

D                  Bm                           Em        A7           D 

กี ตู่ เมี่ยน ไม้ ตู๋ง โย่ว เฑ่า               บัว ต์าย น้าย ป๋าว ฑูง

D                      Bm               Em                       A7

เธง บัว เญย เฒี้ยว เย-ซู     ต้ง ฝูง ปุน โตว์ เหฌี่ย ต้าย

D                      Bm               Em         A7          D

เธง บัว เญย เฒี้ยว เย-ซู     ต้ง ฝูง ปุน โตว์ เหฌี่ย ต้าย


 

F                Dm
    ไฟไฟไฟ ขององค์พระเจ้า
Gm                       C7 
ลอยลงมาเหนือพวกเรา   
  F             Dm
คริสเตียนไม่ควรซึมเซา
Gm     C7       F
มาพวกเราร้องเพลง
     F            Dm
    ขอองค์พระเยซูเจ้า   
     Gm         C7
ประทานไฟลงมา
 F            Dm
ขอองค์พระเยซูเจ้า   
     Gm     C7    F
ประทานไฟในใจข้า