เราอยู่กับเจ้า

D                                                   A7                          D

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง      และปั้นชีวิต                   ไว้

เหฌียว เฒี้ยว เย-ซู หฒั่ง เตี๋ย,เฒี้ยว เหธย เฒี่ยง แหม่ง ต้าย  

D                                       A                 D

ทรงเป็นองค์พระผู้ไถ่เรา ตรัสคำสัญญาว่า...

เฒี้ยว โหฒว เยีย เญย เหฌียว เฒี้ยว หย่า แล์ง เหฒียง แหง่ง หว่า.

      D7      G            A7                F#m       Bm

เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน

เยีย ฮนอยๆ อ๋อย เหธา เม่ย เยียม. เยีย ม์วนๆ อ๋อย เหธา เม่ย เยียม.

                Em         A7          D    D7

เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน ไม่ละลืมเลย

เยีย หฒั่นๆ อ๋อย เหธา เม่ย เยียม. ไม้ ไฮ่ หละคุ๊.

                G           A7                 F#m     Bm

เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน

เยีย ฮนอยๆ อ๋อย เหธา เม่ย เยียม. เยีย ม์วนๆ อ๋อย เหธา เม่ย เยียม.

             Em            A7                     D

เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน ไม่ต้องกลัวเลย

เยีย ฮนอยๆ อ๋อย เหธา เม่ย เยียม. เยีย ม์วนๆ อ๋อย เหธา เม่ย เยียม.