ตอ-เหฒี่ย ตอ-เหฒี่ย เย^ซู

D                                              G                       D

ตอ-เหฒี่ย ตอ-เหฒี่ย เย^ซู,     ตอ-เหฒี่ย ตอ-เหฒี่ย เย^ซู.

D                                                        A           (D)

ตอ-เหฒี่ย ตอ-เหฒี่ย เย^ซู,     เยียม เยีย เฮญี้ยว. (2)