1. แล์ง ฒี่ง เฒี้ยว เย^ซู (ขอบคุณพระเยซู)

               C                       Dm      G7                               C

แล์ง ฒี่ง เฒี้ยว เย^ซู, ฮู.....       นิ่น ปุน บัว ฮนั้ม เมี่ยน.

                C                     Dm       G7                                C

แล์ง ฒี่ง เฒี้ยว เย^ซู, ฮู.....       นิ่น เอน เหธย โฮล ไห่.

               C            F                          G7       C                       Am

เยีย เห่ว เจี้ยน ก๊อง เธง นิ่น เญย เม่ง.       ต้าย เธง นิ่น เญย เม่ง.

                 F                              G7                                    C

เหฌียว เฒี้ยว เถง หญู่งๆ,         ต้ง เยีย เญย ทิน-ฮู่ง.

 


 

D                    Em  A7                        D
    ขอบคุณพระเยซู          มอบความรักแก่เรา
D                   Em  A7                         D   D7
  ขอบคุณพระเยซู            ทรงพระคุณมากมี  
                     G                      Em
* เราเปล่งเสียงร้อง  สรรเสริญพระนาม
 D                   Bm  Em                A7
ร้องสรรเสริญโมทนา  พระองค์เป็นทุกสิ่ง
                     D
เป็นพระเจ้าของเรา