บัว เกว่ย เหฌี่ย,   หมวน บัว เญย นี้ง อัน เยซู เญย เหฒา เฮลน,

เม่ง เต้า, เม่ง โห่, ค่อ เลี่ยน  เหธา ฮนั้ม อัน เยซู เญย เหฒา เฮลน.    

ลิ์ว บัว ป๋าว “ธีง เหฑ่ง” . ธีง เหฑ่ง   บัว แอ๋ง ป๋าว “ธีง เหฑ่ง ๆๆ “  บัว แอ๋ง ป๋าว “ธีง เหฑ่ง ๆๆ”  เซ ยู่ง ตอน