ขอบพระคุณพระเจ้า

               C                                 F           C                               G     

  1. ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระได้ประทาน สิ่งที่ดีในชีวิตเรา

               ต้อ เหฒีย ทิน ฮู่ง เหว่ย เฒี้ยว เหธย ฟุ ปุน               เยียม บัว เญย แหม่ง ตุ๊ หลง เจี๋ย

                         C                   F         C                                   G         C     

                พระองค์เอาพระทัยใส่ ทุกย่างก้าวเดิน                  และทรงยืนอยู่เคียงข้างเรา

          เฒี้ยว เก้ง ค่อ เลี่ยน หมั่ง หลง บัว ยั่ง เจี๊ยน มี่ง          เฒี้ยว เซ เหธา บัว ฮนอย ๆ เยียม            

                               G           C                                         F D G       

                        * ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า                      ฮาเลลู...ยา

                          ฮาเลลูยา   ล่ม ฑ่อย เธง ทิน ฮู่ง               ฮาเลลูยา

                                     C         F     C                                       G           C

                           พระทรงให้สิ่งดีแก่ทุกๆคน                      ตามน้ำพระทัยของพระองค์

                          เฒี้ยว เหธย หลง เจี๋ย ปุน บัว เต้า ๆ เมี่ยน   เอย เจี๊ยน เหฌียว เฒี้ยว เญย หฒะเอ๋ย

               C                                 F           C                                         G     

  1. ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระทรงเลี้ยงดู และทรงเป็นความสันติสุขในใจ

          ต้อ เหฒีย ทิน ฮู่ง เหว่ย เฒี้ยว เฑีย เจี๊ยน บัว, ม่าย เฒี้ยว บัว เญย เฮญี้ยว ฯฒฯ ม่าย แป้ง ออน

                      

                             C                     F           C                                     G         C     

                แม้เมื่อมองดูธรรมชาติ รอบ ๆ ข้างเรา                  ก็ได้เห็นความรักของพระองค์

ฮนอย ๆ บัว หมั่ง มี่ง หมั่ง ต้าย ฯฒฯ ไฮ่ ปวัด เถา                   เฒี้ยว เก้ง ค่อ เลี่ยน ไห่ บัว ป้าม เมี่ยน

               C                                 F           C                                          G     

  1. ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระได้ประทาน พระบุตราคือองค์พระเยซู

     ต้อ เหฒีย ทิน ฮู่ง       เหว่ย เฒี้ยว เหธย ฟุ ปุน          เฒี้ยว กั้น เญย โดะ ตอน เฒี้ยว เยซู

                     C                             F       C                     G   C       

                ผู้ได้วายพระชนม์เพื่อเรา รอดพ้นความตาย                    ได้มีชีวิตนิรันดร์

               เหฌียว เฒี้ยว ต้าย แล์ง ไต่ เหว่ย บัว, ดุ๊ด ไต่ เญย ชะ       ไฮ่ ม่าย เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง