คริสต์มาสที่มีความหมาย

 

 

ย้อนเวลาไปถึงเมื่อก่อนนั้น ยามที่ฉันยังไม่เข้าใจ

หมั่ง  หฑวน มี่ง เถา ฒี่ง ด่าง ต้ง เยีย หธ่อ ไม้ แก้ง เปียะ เฮญี้ยว วั้ว หฒั่น

คริสต์มาสคืออะไร ไม่เคยคิดอยากรู้

ไม้ อ๋อย ฮิ้ว  เฒี้ยว เญย เจี๋ย ฒิ้บ เซ หาย หญู่ง

ซานตาคลอสและของขวัญ ผู้คนยิ้มให้กัน

ซาน ตา คอด เหธา ฒี่ง เหญ่ย เมี่ยน ล่าน เหฌ่ ปุน ล่าน

ไม่มีอะไร ทำให้ฉันได้เข้าใจ

เก้ง ไม้ ไฮ่ เถง เยีย ไฮ่ เปียะ เฮญี้ยว เญย โอ่

นึกเสียดายวันคืนที่ผ่านนั้น เมื่อวันนี้ฉันได้เข้าใจ

ฮนอย เหญียะ เจี๋ย เจี๊ยน มี่ง เก้ง ค่อ ฟิ ไห่ อี้ ฮนอย เยีย หธีง เปียะ เฮญี้ยว

คริสต์มาสคืออะไร หัวใจฉันได้รู้

เยีย เปียะ เฮญี้ยว เถา เฒี้ยว เญย เจี๋ย ฒิ้บ เซ หาย หญู่ง

พระเยซูคือผู้นั้น เพียงผู้เดียวที่สำคัญ

ขูง เหฌียว เฒี้ยว เยซู ดุ เต้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย เญย โอ่

และในวันนี้ฉันอยากให้เธอได้รู้ (ว่า)

อี้ ฮนอย เยีย หย่า อ๋อย ปุน เม่ย ฮิ้ว ตุ๊ ก๊อง

Chorus

(เพราะ) องค์พระเยซูคือความหมายของคริสต์มาส

เฒี้ยว เยซู เป๋น น้าย นอม เจี๋ย ฒิ้บ เญย เอ๋ย เล์ย

เป็นรักที่เกิดมา เพื่อเธอจะได้พบชีวิต

เฒี้ยว ค่อ เลี่ยน อ๋อย ปุน เฒี่ยง แหม่ง เม่ย หธีง ธ้วด เสย

เพียงเธอจะยอมเปิดหัวใจ รับความรักที่พระองค์มอบให้

เม่ย อ๋อย คอย เฮญี้ยว ฒิ้บ เฒี้ยว  ต้ง ฮนั้ม ไห่ เม่ย วั้ว เต้า เฒี้ยว เญย ไฟ

แล้วเธอจะพบคริสต์มาสที่มีความหมาย

 เม่ย ไฮ่ ปวั้ง ต้ง ม่าย เอ๋ย เล์ย ไห่ เจี๋ย ฒิ้บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    G                        D                      Am                             C

หมั่ง หฑวน มี่ง เถา ฒี่ง ด่าง ต้ง เยีย หธ่อ ไม้ แก้ง เปียะ เฮญี้ยว วั้ว หฒั่น

               G                        D                 Em                           

ไม้ อ๋อย ฮิ้ว เฒี้ยว เญย เจี๋ย ฒิ้บ เซ หาย หญู่ง

  C                              G        Am                             G

ซาน ตา คอด เหธา ฒี่ง เหญ่ย เมี่ยน ล่าน เหฌ่ ปุน ล่าน

      C                      Am                             D

เก้ง ไม้ ไฮ่ เถง เยีย ไฮ่ เปียะ เฮญี้ยว เญย โอ่

                  G                          D                    Am                         C

ฮนอย เหญียะ เจี๋ย เจี๊ยน มี่ง เก้ง ค่อ ฟิ ไห่ อี้ ฮนอย เยีย หธีง เปียะ เฮญี้ยว

                     G                             D                 Em                           

เยีย เปียะ เฮญี้ยว เถา เฒี้ยว เญย เจี๋ย ฒิ้บ เซ หาย หญู่ง

C                          G           Am                         G

ขูง เหฌียว เฒี้ยว เยซู ดุ เต้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย เญย โอ่

      C                          Am                    D

อี้ ฮนอย เยีย หย่า อ๋อย ปุน เม่ย ฮิ้ว ตุ๊ ก๊อง

 

 

Chorus 

 

                          G              Em                        C

เหว่ย หฒุ ม่าย เฒี้ยว เยซู หธีง ม่าย น้าย นอม ฒิ้บ

          D                            G                      Em           C

เฒี้ยว ค่อ เลี่ยน อ๋อย ปุน เฒี่ยง แหม่ง เม่ย หธีง ธ้วด เสย

        Am                   Bm                       Am                 Bm

เม่ย อ๋อย คอย เฮญี้ยว ฒิ้บ เฒี้ยว ต้ง ฮนั้ม ไห่ เม่ย วั้ว เต้า เฒี้ยว เญย ไฟ

   Am                               D                  G  

เม่ย ไฮ่ ปวั้ง ต้ง ม่าย เอ๋ย เล์ย ไห่ เจี๋ย ฒิ้บ