ยามที่เราได้เคียงคู่กัน

เยีย   เซ   ตุ๊   เหธา    เจี๊ยน   เม่ย    กัน

รักที่มีให้กัน   จะเป็นพลังให้เรา

ชะ   ธั้ม  เหว่ย  บัว  กั้น,  ม่าย    ฮนั้ม  ไม้  หฒุ   เฑ่า

คงจะมีอะไรมากมาย ที่ต้องเรียนรู้ไป

ต้ง     แอ๋ง   ปวั้ง   หาย    หญู่ง    เซ   เถง   บัว   ไฮ่     ฮิ้ว   ตุ๊  ไฟ

(ต้ง   ไฮ่   เม่ง – แปะ   แหม่ง    เซ    หลาย     ตุ๊  ปวั้ง เหฒย  เญย ไฟ)

เมื่อสองเราร่วมทางเดิน

เม่ย  เหธา   เยีย   จวั่ง   เญย     เจ๊า

ตัวเราเองไม่รู้ หากพรุ่งนี้จะมีอะไรเข้ามา

บัว   กั้น    ไม้   ฮิ้ว   ตุ๊   ฌัง   ฮนอย  นี้   อ๋อย  ม่าย  หาย  หญู่ง  เปียะ ต้าย  ซ่าะ

ให้เราต้องเดินฝ่าไป ให้เราต้องอดทน

ไม้   กุ๊น  อ๊ะ   ตุ๊   ยั่ง   ไฟ      ไม้    ตี้ง     ยั่ง   มี่ง  โอ่

พระเยซู จะผูกพันเราสองคน

เฒี้ยว   เยซู  อ๋อย    ปุน   บัว   ล่าน    ฮนั้ม   ล่าน  (อ๋อย ปุน   ล่าน ฮนั้ม ล่าน)

และพระองค์จะนำ ให้สองเราเดินก้าวไป

ลิ์ว   เฒี้ยว  เก้ง  ต้อ  เจี๊ยน   ไม้    กวั่ง   หธีง  อะ   เฮน้ย    ไห่

ขอสัญญาว่าจะรักเธอ และไม่มีวันห่างปู

โท้     แล์ง    หว่า    หย่า    หฒะ -เก้ง    ฮนั้ม   เม่ย   ไม้    เล่ย    เม่ย    มี่ง    หาย

จะดีร้าย สองเราจะอยู่เคียงกัน

ไม้    กุ๊น    หลง    ไฟ     เธี้ยว      เยีย   ขูง    ม่าย   เม่ย  กั้น