G C D7 G C D7 G G7
เยีย ปวัด เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู เยียม เยีย เญย แหม่ง. เฒี้ยว ม่าย ฌัง หล่าง เหฑว่ย ไห่, เยีย อ๋อย เธง นิ่น,


C D7 B7 Em Am7 D7 G G7 C D7 B7 Em Am7 D7 G
เกว่ย เจี๊ยน ป๋าย เธง, เยีย เญย เฒี้ยว เย^ซู, ธีง- เหฑ่ง ไห่ เญย เฒี้ยว, เยีย เกว่ย เหฌี่ย เยียม เม่ย เญย หฑะเฮมียน. เฒี้ยว เซ ทิน-ฮู่ง, เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี๊ยน วั้ว เต้า เฒี้ยว, เฒี้ยว เย^ซู เญย บั๋ว ฮลัง เจี๋ย เญย บั๋ว.


THAI
เราพบพระเยซูคริสต์ในชีวิตเรา พระองค์งามเลิศประเสริฐเราขอสรรเสริญ


นมัสการเทิดทูนพระองค์เจ้า ในความบริสุทธิ์ เราจึงคุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์ ทรงเป็นพระเจ้าพระนามดำรงนิจนิรันดร์ พระเยซูพระนามเหนือนามทั้งปวง


IU MIEN
เยีย ปวัด เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู เยียม เยีย เญย แหม่ง. เฒี้ยว ม่าย ฌัง หล่าง เหฑว่ย ไห่, เยีย อ๋อย เธง นิ่น,


เกว่ย เจี๊ยน ป๋าย เธง, เยีย เญย เฒี้ยว เย^ซู, ธีง- เหฑ่ง ไห่ เญย เฒี้ยว, เยีย เกว่ย เหฌี่ย เยียม เม่ย เญย หฑะเฮมียน. เฒี้ยว เซ ทิน-ฮู่ง, เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี๊ยน วั้ว เต้า เฒี้ยว, เฒี้ยว เย^ซู เญย บั๋ว ฮลัง เจี๋ย เญย บั๋ว.