G D D7 G Em D A7 D D7 G C Am C Am D
เฒี้ยว เย^ซู เญย จิว-ปาง, ฮนั้ง เบ๊าะ จ๋า ต้ม แปง. เฒี้ยว เย^ซู โหฒว แปง-เปย๊ย, ต้อ แปง เบ๊าะ ตุ๊ ฮี่ง. เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เยียม หฑะเฮมียน ปุน หฒวัง แปง ต๊าม โฮล, โหฒว ตุ๊ ฮี่ง เญย จั๋ง-โห่, เหลียบ เจี๊ยน ฝาว กู้ หงว่าย.


G D D7 G C G Em C D G
กี^ตู่ จิว-ปาง ต้ม แปง, กัน เจี๊ยน เย^ซู มี่ง. เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เยียม หฑะเฮมียน ปุน ซา^ตาน เปย๋า ปี๋ง.


G D D7 G Em D A7 D D7 G C Am C Am D
ซา^ตาน ต้อ ต้ม แปง ต้าย, เหธา จิว-ปาง เบ๊าะ จ๋า. ฮิ้ว ตุ๊ ไม้ ไฮ่ ฮี่ง เจี๋ย, เหว่ย น้าย เหฒียบ หฑั่ง จ๋า. กี^ตู่ แปง ต๊าม โฮล เญย, มี่ง เบ๊าะ ซา^ตาน แปง. หล่ง กีง-โซว โหฒว หฑุ ด๊าว, หฒุ่น ซา^ตาน เปย๋า ปี๋ง.


G D D7 G C G Em C D G
กี^ตู่ จิว-ปาง ต้ม แปง, กัน เจี๊ยน เย^ซู มี่ง. เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เยียม หฑะเฮมียน ปุน ซา^ตาน เปย๋า ปี๋ง.


G D D7 G Em D A7 D D7 G C Am C Am D
ม่าย เต๋ย กั๊วะ ฝาว จ๋า ต้าย, ไม้ เล่า แอ๋ง ด๊อด จ๋า. ม่าย เต๋ย ฮู่ง เธง โฮล ไห่, หฒุ เสี่ยว ป่าย ถุย เหว่ย. เย^ซู เก้ง ไม้ ไฮ่ ด๊อด, นิ่น เหยียด ลิ์ว โหฒว ฮู่ง. นิ่น เญย กั๊วะ เซ จิว-ปาง เหยียด ลิ์ว ไม้ ด๊อด จ๋า.


G D D7 G C G Em C D G
กี^ตู่ จิว-ปาง ต้ม แปง, กัน เจี๊ยน เย^ซู มี่ง. เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เยียม หฑะเฮมียน ปุน ซา^ตาน เปย๋า ปี๋ง.


G D D7 G Em D A7 D D7 G C Am C Am D
เย^ซู กี^ตู่ จิว-ปาง ฒู้ง ไม้ หฒุ เสี่ยว ป่าย, เหว่ย เฒี้ยว ดาม เจี๊ยน หม่าน ฒุ์ย เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า ไต่. นิ่น ไต่ ฮี่ง เจี๋ย ซา^ตาน, เหมียด เหฑ่ง ไต่ เญย ชะ. ฒั้ว หม่าน ฝีง ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น ฯฒฯ แอ๋ง หฑวน ฝาว เหว่ย.


G D D7 G C G Em C D G
กี^ตู่ จิว-ปาง ต้ม แปง, กัน เจี๊ยน เย^ซู มี่ง. เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เยียม หฑะเฮมียน ปุน ซา^ตาน เปย๋า ปี๋ง.


THAI
เหล่าทหารของพระคริสต์ ต้องทำศึกกับมาร พระเยซูทรงนำหน้า เข้ารบประจัญบาน พระคริสต์เจ้าแม่ทัพใหญ่ พาไปรบศัตรู เวลารบต้องคอยดู ธงกางเขนโบกอยู่


เหล่าทหารของพระคริสต์ ต้องทำศึกกับมารจงตามองค์พระเยซู เราชนะซาตาน


เหมือนกองทัพอันเกรียงไกร ศิษย์พระคริสต์นับล้านทำสงครามกับมารร้าย คล้ายกับศิษย์โบราณ เราไม่แตกแยกจากกัน แต่มีใจกลมเกลียวความเชื่อ ความหวัง ความรัก เรามีหลักอย่างเดียว


เหล่าทหารของพระคริสต์ ต้องทำศึกกับมารจงตามองค์พระเยซู เราชนะซาตาน


ยศศักดิ์สง่าราศี ของโลกนี้สูญหาย ความรอดในพระเยซู ไม่มีที่สุดปลาย พญามารคอยกีดกั้น แต่ยิ่งแผ่ไพศาลเชื่อสัญญาของพระคริสต์ เรามีชัยแก่มาร


เหล่าทหารของพระคริสต์ ต้องทำศึกกับมารจงตามองค์พระเยซู เราชนะซาตาน


จงก้าวหน้าเดินต่อไป รวมกับศิษย์ทั้งหลายร่วมประสานเสียงบรรเลง เป็นบทเพลงถวาย ร้องสรรเสริญพระบารมี แด่องค์พระเยซูทูตสวรรค์และชาวโลก สดุดีเชิดชู


เหล่าทหารของพระคริสต์ ต้องทำศึกกับมารจงตามองค์พระเยซู เราชนะซาตาน


ENGLISH
Onward, Christian soldiers, marching as to war, With the cross of Jesus going on before! Christ, the royal Master, leads against the foe; Forward into battle, see his banner go!


Refrain: Onward, Christian soldiers, marching as to war, With the cross of Jesus going on before!


At the sign of triumph Satan's host doth flee; On, then, Christian soldiers, on to victory! Hell's foundations quiver at the shout of praise; Brothers, lift your voices, loud your anthems raise!


Refrain: Onward, Christian soldiers, marching as to war, With the cross of Jesus going on before!


Like a mighty army moves the church of God; Brothers, we are treading where the saints have trod; We are not divided; all one body we, One in hope and doctrine, one in charity.


Refrain: Onward, Christian soldiers, marching as to war, With the cross of Jesus going on before!


Onward, then, ye people, join our happy throng, Blend with ours your voices in the triumph song; Glory, laud, and honor, unto Christ the King; This thro' countless ages men and angels sing.


Refrain: Onward, Christian soldiers, marching as to war, With the cross of Jesus going on before!


IU MIEN
เฒี้ยว เย^ซู เญย จิว-ปาง, ฮนั้ง เบ๊าะ จ๋า ต้ม แปง. เฒี้ยว เย^ซู โหฒว แปง-เปย๊ย, ต้อ แปง เบ๊าะ ตุ๊ ฮี่ง. เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เยียม หฑะเฮมียน ปุน หฒวัง แปง ต๊าม โฮล, โหฒว ตุ๊ ฮี่ง เญย จั๋ง-โห่, เหลียบ เจี๊ยน ฝาว กู้ หงว่าย.


กี^ตู่ จิว-ปาง ต้ม แปง, กัน เจี๊ยน เย^ซู มี่ง. เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เยียม หฑะเฮมียน ปุน ซา^ตาน เปย๋า ปี๋ง.


ซา^ตาน ต้อ ต้ม แปง ต้าย, เหธา จิว-ปาง เบ๊าะ จ๋า. ฮิ้ว ตุ๊ ไม้ ไฮ่ ฮี่ง เจี๋ย, เหว่ย น้าย เหฒียบ หฑั่ง จ๋า. กี^ตู่ แปง ต๊าม โฮล เญย, มี่ง เบ๊าะ ซา^ตาน แปง. หล่ง กีง-โซว โหฒว หฑุ ด๊าว, หฒุ่น ซา^ตาน เปย๋า ปี๋ง.


กี^ตู่ จิว-ปาง ต้ม แปง, กัน เจี๊ยน เย^ซู มี่ง. เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เยียม หฑะเฮมียน ปุน ซา^ตาน เปย๋า ปี๋ง.


ม่าย เต๋ย กั๊วะ ฝาว จ๋า ต้าย, ไม้ เล่า แอ๋ง ด๊อด จ๋า. ม่าย เต๋ย ฮู่ง เธง โฮล ไห่, หฒุ เสี่ยว ป่าย ถุย เหว่ย. เย^ซู เก้ง ไม้ ไฮ่ ด๊อด, นิ่น เหยียด ลิ์ว โหฒว ฮู่ง. นิ่น เญย กั๊วะ เซ จิว-ปาง เหยียด ลิ์ว ไม้ ด๊อด จ๋า.


กี^ตู่ จิว-ปาง ต้ม แปง, กัน เจี๊ยน เย^ซู มี่ง. เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เยียม หฑะเฮมียน ปุน ซา^ตาน เปย๋า ปี๋ง.


เย^ซู กี^ตู่ จิว-ปาง ฒู้ง ไม้ หฒุ เสี่ยว ป่าย, เหว่ย เฒี้ยว ดาม เจี๊ยน หม่าน ฒุ์ย เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า ไต่. นิ่น ไต่ ฮี่ง เจี๋ย ซา^ตาน, เหมียด เหฑ่ง ไต่ เญย ชะ. ฒั้ว หม่าน ฝีง ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น ฯฒฯ แอ๋ง หฑวน ฝาว เหว่ย.


กี^ตู่ จิว-ปาง ต้ม แปง, กัน เจี๊ยน เย^ซู มี่ง. เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เยียม หฑะเฮมียน ปุน ซา^ตาน เปย๋า ปี๋ง.