Am G Em Am C Dm G Am Dm C Em G Am Dm G Am
โอ ต้าย, โอ ต้าย อี^มา^นู^เอน. หฒัวะ วั้ว เต๋ย อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน หฑวน. โค้ว ไห่ หย่า เฑ่า ไห่ เญย เยียม วั้ว. ฯฒฯ เลี่ยม เฒ่ย ปวัด ทิน-ฮู่ง เญย ตอน.


G Am Dm G Am C Dm Em Am
เฌียน-โย่ว. เฌียน-โย่ว. อี^มา^นู^เอน. นิ่น ต้าย เถง บัว, โอ, อิ^สะ^ลา^เอน.


Am G Em Am C Dm G Am Dm C Em G Am Dm G Am
โอ ต้าย, เม่ย เญย ธง-เม่ง เยียม ฮลัง. แอ๋ง เห่ว หม่าน หมวด เยียม โก เหธา ฟัด. ปุน บัว ไฮ่ ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น หฒะเอ๋ย. แอ๋ง ปุน บัว กัน นิ่น เญย เจ๊า มี่ง.


G Am Dm G Am C Dm Em Am
เฌียน-โย่ว. เฌียน-โย่ว. อี^มา^นู^เอน. นิ่น ต้าย เถง บัว, โอ, อิ^สะ^ลา^เอน.


Am G Em Am C Dm G Am Dm C Em G Am Dm G Am
โอ ต้าย, เฒี้ยว เย^ซู เญย หัด ม์า, ไม้ ปุน ซา^ตาน โหฒว ฮู่ง กุ๊น บัว. ไม้ อ๋อย ปุน เยีย บัว ด๊อด เต่ย หญัวะ. เสีย ธ้วด แหม่ง ปุน บัว ฮี่ง ซา^ตาน.


G Am Dm G Am C Dm Em Am
เฌียน-โย่ว. เฌียน-โย่ว. อี^มา^นู^เอน. นิ่น ต้าย เถง บัว, โอ, อิ^สะ^ลา^เอน.


Am G Em Am C Dm G Am Dm C Em G Am Dm G Am
...


G Am Dm G Am C Dm Em Am
เฌียน-โย่ว. เฌียน-โย่ว. อี^มา^นู^เอน. นิ่น ต้าย เถง บัว, โอ, อิ^สะ^ลา^เอน.


Am G Em Am C Dm G Am Dm C Em G Am Dm G Am
...


G Am Dm G Am C Dm Em Am
เฌียน-โย่ว. เฌียน-โย่ว. อี^มา^นู^เอน. นิ่น ต้าย เถง บัว, โอ, อิ^สะ^ลา^เอน.


Am G Em Am C Dm G Am Dm C Em G Am Dm G Am
...


G Am Dm G Am C Dm Em Am
เฌียน-โย่ว. เฌียน-โย่ว. อี^มา^นู^เอน. นิ่น ต้าย เถง บัว, โอ, อิ^สะ^ลา^เอน.


Am G Em Am C Dm G Am Dm C Em G Am Dm G Am
โอ ต้าย, ต้อ บัว หฒวัง เมี่ยน เญย เฮญี้ยว. กั๊บ เหยียด ฒู้ง เมี่ยน เป๋น ต้ง ติ่ว เฮญี้ยว. กวั่ง เบ๊าะ จ๋า, เหมว่ย เจี๊ยะ เหธา ฟิ้ว-แฑง. ปุน น้าย ป้าม เกน ปวั๊ง เหฑ่ง แป้ง ออน.


G Am Dm G Am C Dm Em Am
เฌียน-โย่ว. เฌียน-โย่ว. อี^มา^นู^เอน. นิ่น ต้าย เถง บัว, โอ, อิ^สะ^ลา^เอน.


THAI
เชิญเถิดเจ้าข้าอิมมานูเอล องค์พระผู้ไถ่ชนอิสราเอล ผู้แสนเปล่าเปลี่ยวคร่ำครวญอุรา เชิญเร่งเข้ามาพบองค์บุตรา


ยินดี ปรีดา อิมมานูเอล ทรงเป็นผู้ไถ่ชนอิสราเอล


อัญเชิญพระองค์ผู้ทรงปัญญา ประทับในหมู่ชนชาวประชา ดำเนินทางธรรมโปรดนำครรไล ตลอดชีวีทำตามพระทัย


ยินดี ปรีดา อิมมานูเอล ทรงเป็นผู้ไถ่ชนอิสราเอล


...


ยินดี ปรีดา อิมมานูเอล ทรงเป็นผู้ไถ่ชนอิสราเอล


...


ยินดี ปรีดา อิมมานูเอล ทรงเป็นผู้ไถ่ชนอิสราเอล


องค์ทรงฤทธิ์เดชผู้ถือกุญแจ เชิญไขประตูสวรรค์เบื้องบน ให้ชนมุ่งไปปลอดภัยนานา ปวงอันตรายอย่าได้ราวี


ยินดี ปรีดา อิมมานูเอล ทรงเป็นผู้ไถ่ชนอิสราเอล


เชิญเถิดเจ้าข้าองค์แสงอรุณ เชิญมาชูจิตใจในพระคุณ พระองค์ขจัดเงามืดมลาย ความมรณาอย่ากล้ำกราย


ยินดี ปรีดา อิมมานูเอล ทรงเป็นผู้ไถ่ชนอิสราเอล


ผู้เป็นความหวังของชาวโลกา ชนทุกพันธุ์เผ่าร่วมใจกายา ปรองดองเผื่อแผ่และสามัคคี ดั่งในวิมานสำราญฤดี


ยินดี ปรีดา อิมมานูเอล ทรงเป็นผู้ไถ่ชนอิสราเอล


ENGLISH
O come, O come, Immanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear.


Rejoice, Rejoice, Emmanuel. Shall come to thee, O Israel!


O come, O Wisdom from on high, who ordered all things mightily; to us the path of knowledge show and teach us in its ways to go.


Rejoice, Rejoice, Emmanuel. Shall come to thee, O Israel!


O come, O come, great Lord of might, who to your tribes on Sinai's height in ancient times did give the law in cloud and majesty and awe.


Rejoice, Rejoice, Emmanuel. Shall come to thee, O Israel!


O come, O Branch of Jesse's stem, unto your own and rescue them! From depths of hell your people save, and give them victory o'er the grave.


Rejoice, Rejoice, Emmanuel. Shall come to thee, O Israel!


O come, O Key of David, come and open wide our heavenly home. Make safe for us the heavenward road and bar the way to death's abode.


Rejoice, Rejoice, Emmanuel. Shall come to thee, O Israel!


O come, O Bright and Morning Star, and bring us comfort from afar! Dispel the shadows of the night and turn our darkness into light.


Rejoice, Rejoice, Emmanuel. Shall come to thee, O Israel!


O come, O King of nations, bind in one the hearts of all mankind. Bid all our sad divisions cease and be yourself our King of Peace.


Rejoice, Rejoice, Emmanuel. Shall come to thee, O Israel!


IU MIEN
โอ ต้าย, โอ ต้าย อี^มา^นู^เอน. หฒัวะ วั้ว เต๋ย อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน หฑวน. โค้ว ไห่ หย่า เฑ่า ไห่ เญย เยียม วั้ว. ฯฒฯ เลี่ยม เฒ่ย ปวัด ทิน-ฮู่ง เญย ตอน.


เฌียน-โย่ว. เฌียน-โย่ว. อี^มา^นู^เอน. นิ่น ต้าย เถง บัว, โอ, อิ^สะ^ลา^เอน.


โอ ต้าย, เม่ย เญย ธง-เม่ง เยียม ฮลัง. แอ๋ง เห่ว หม่าน หมวด เยียม โก เหธา ฟัด. ปุน บัว ไฮ่ ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น หฒะเอ๋ย. แอ๋ง ปุน บัว กัน นิ่น เญย เจ๊า มี่ง.


เฌียน-โย่ว. เฌียน-โย่ว. อี^มา^นู^เอน. นิ่น ต้าย เถง บัว, โอ, อิ^สะ^ลา^เอน.


โอ ต้าย, เฒี้ยว เย^ซู เญย หัด ม์า, ไม้ ปุน ซา^ตาน โหฒว ฮู่ง กุ๊น บัว. ไม้ อ๋อย ปุน เยีย บัว ด๊อด เต่ย หญัวะ. เสีย ธ้วด แหม่ง ปุน บัว ฮี่ง ซา^ตาน.


เฌียน-โย่ว. เฌียน-โย่ว. อี^มา^นู^เอน. นิ่น ต้าย เถง บัว, โอ, อิ^สะ^ลา^เอน.


...


เฌียน-โย่ว. เฌียน-โย่ว. อี^มา^นู^เอน. นิ่น ต้าย เถง บัว, โอ, อิ^สะ^ลา^เอน.


...


เฌียน-โย่ว. เฌียน-โย่ว. อี^มา^นู^เอน. นิ่น ต้าย เถง บัว, โอ, อิ^สะ^ลา^เอน.


...


เฌียน-โย่ว. เฌียน-โย่ว. อี^มา^นู^เอน. นิ่น ต้าย เถง บัว, โอ, อิ^สะ^ลา^เอน.


โอ ต้าย, ต้อ บัว หฒวัง เมี่ยน เญย เฮญี้ยว. กั๊บ เหยียด ฒู้ง เมี่ยน เป๋น ต้ง ติ่ว เฮญี้ยว. กวั่ง เบ๊าะ จ๋า, เหมว่ย เจี๊ยะ เหธา ฟิ้ว-แฑง. ปุน น้าย ป้าม เกน ปวั๊ง เหฑ่ง แป้ง ออน.


เฌียน-โย่ว. เฌียน-โย่ว. อี^มา^นู^เอน. นิ่น ต้าย เถง บัว, โอ, อิ^สะ^ลา^เอน.