F C/E Dm Am Bb F Eb Dm Csus C
ตอ- เหฒี่ย เฒี้ยว, ถง หนิ่ม เญย ตอ-เหฒี่ย, ตอ- เหฒี่ย เฒี้ยว, ต้ง ธีง-เหฑ่ง เญย เฒี้ยว. ตอ- เหฒี่ย เฒี้ยว เหว่ย ทิน-ฮู่ง ตุ๊ ปุน เฒี้ยว เย^ซู, โดะ ตอน.


Am Dm Gm C7 Am Dm Eb Csus C
อี้ หฒั่น ปุน เมา เญย เมี่ยน ม่าย ชะ เฮ้น ต้าย, ปุน เมี่ยน จ่ม เมี่ยน เป๋น ปุ๊ด-ฒ่อย เมี่ยน, เหว่ย ทิน-ฮู่ง กั้น อ๋อย โหฒว คู้ สี่ เหว่ย เยีย, ตอ- เหฒี่ย เฒี้ยว.


THAI
ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา ขอบพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่พระองค์ประทาน พระเยซู พระบุตร


เดี๋ยวนี้ ให้ผู้อ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็ง ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี เพราะพระองค์ทรง ประทานสิ่งดีเพื่อเรา


ENGLISH
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.


And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us.


IU MIEN
ตอ- เหฒี่ย เฒี้ยว, ถง หนิ่ม เญย ตอ-เหฒี่ย, ตอ- เหฒี่ย เฒี้ยว, ต้ง ธีง-เหฑ่ง เญย เฒี้ยว. ตอ- เหฒี่ย เฒี้ยว เหว่ย ทิน-ฮู่ง ตุ๊ ปุน เฒี้ยว เย^ซู, โดะ ตอน.


อี้ หฒั่น ปุน เมา เญย เมี่ยน ม่าย ชะ เฮ้น ต้าย, ปุน เมี่ยน จ่ม เมี่ยน เป๋น ปุ๊ด-ฒ่อย เมี่ยน, เหว่ย ทิน-ฮู่ง กั้น อ๋อย โหฒว คู้ สี่ เหว่ย เยีย, ตอ- เหฒี่ย เฒี้ยว.