D G D D7 G A7 D G A7 D Bm D G D D7
1. เฒี้ยว อี้ ฮนอย หมั่ง เจี้ยน เยีย, เฒี้ยว อี้ ฮนอย หมั่ง เจี้ยน เยีย, เฒี้ยว ฝูง แหม่ง ปุน เยีย, เยีย หฒะ เก้ง ฮนั้ม เฒี้ยว, เฒี้ยว อี้ ฮนอย หมั่ง เจี้ยน เยีย


G A D F#m Bm G A7 D D7 G A7 D F#m Bm D A7
*ไม้ กุ๊น เฒี่ยง ไฟ ไต่, ไม้ กุ๊น เฑ่า ไฟ ออน เหลาะ. เยีย เฒี่ยง เจี๊ยน เฒียน ๆ เญย ฮนั้ม เฒี้ยว. อ๋อย เหธา เฒี้ยว ก๊อง หว่า, หย่า เหธา เฒี้ยว จวั่ง เจ๊า ยั่ง, เยีย เฒี่ยง เจี๊ยน เหว่ย เธง เหฌียว เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง .


D G D D7 G A7 D G A7 D Bm D G D D7
2. โท้ เฒาะ เฮญี้ยว ปุน เฒี้ยว, โท้ ปุน เฒี้ยว เยีย เญย เฮญี้ยว, เม่ย กวั่ง แหม่ง ปุน เยีย, เยีย เก้ง ฮนั้ม ไห่ เม่ย,โท้ ปุน เหฑ่ง เยีย เญย เฮญี้ยว.


G A D F#m Bm G A7 D D7 G A7 D F#m Bm D A7
*ไม้ กุ๊น เฒี่ยง ไฟ ไต่, ไม้ กุ๊น เฑ่า ไฟ ออน เหลาะ. เยีย เฒี่ยง เจี๊ยน เฒียน ๆ เญย ฮนั้ม เฒี้ยว. อ๋อย เหธา เฒี้ยว ก๊อง หว่า, หย่า เหธา เฒี้ยว จวั่ง เจ๊า ยั่ง, เยีย เฒี่ยง เจี๊ยน เหว่ย เธง เหฌียว เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง .


THAI
1. พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ ทรงมอบชีวิตให้ข้าดั่งชีวาพระองค์ทรงพลี พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้


*จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้ จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวร้องเรื่องพระองค์ จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์


2. โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ ทรงมอบชีวิตให้ข้าน าชีวาพระองค์ทรงพลี โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้


*จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้ จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวร้องเรื่องพระองค์ จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์


IU MIEN
1. เฒี้ยว อี้ ฮนอย หมั่ง เจี้ยน เยีย, เฒี้ยว อี้ ฮนอย หมั่ง เจี้ยน เยีย, เฒี้ยว ฝูง แหม่ง ปุน เยีย, เยีย หฒะ เก้ง ฮนั้ม เฒี้ยว, เฒี้ยว อี้ ฮนอย หมั่ง เจี้ยน เยีย


*ไม้ กุ๊น เฒี่ยง ไฟ ไต่, ไม้ กุ๊น เฑ่า ไฟ ออน เหลาะ. เยีย เฒี่ยง เจี๊ยน เฒียน ๆ เญย ฮนั้ม เฒี้ยว. อ๋อย เหธา เฒี้ยว ก๊อง หว่า, หย่า เหธา เฒี้ยว จวั่ง เจ๊า ยั่ง, เยีย เฒี่ยง เจี๊ยน เหว่ย เธง เหฌียว เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง .


2. โท้ เฒาะ เฮญี้ยว ปุน เฒี้ยว, โท้ ปุน เฒี้ยว เยีย เญย เฮญี้ยว, เม่ย กวั่ง แหม่ง ปุน เยีย, เยีย เก้ง ฮนั้ม ไห่ เม่ย,โท้ ปุน เหฑ่ง เยีย เญย เฮญี้ยว.


*ไม้ กุ๊น เฒี่ยง ไฟ ไต่, ไม้ กุ๊น เฑ่า ไฟ ออน เหลาะ. เยีย เฒี่ยง เจี๊ยน เฒียน ๆ เญย ฮนั้ม เฒี้ยว. อ๋อย เหธา เฒี้ยว ก๊อง หว่า, หย่า เหธา เฒี้ยว จวั่ง เจ๊า ยั่ง, เยีย เฒี่ยง เจี๊ยน เหว่ย เธง เหฌียว เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง .