G D G D Em D A D G C G Em C D
ต้าย โอ่, หฒวัง ไซ-ก๋อ ต้าย, อะเฮน้ย ออน-เหลาะ เญย ต้าย. หอบ ฟิม ต้ง เอ๋ย ก๊าน มี่ง ดา^วิด ฮู่ง เญย มู้ง. ปวัด เฒี้ยว เปว๋ย ม์า-โฒ่, นิ่น โธะ โหะ ธ้วด เสย ต้าย.


G G Em D Em Am D C G D G
ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, เยีย บัว เญย เหฌียว เฒี้ยว.


G D G D Em D A D G C G Em C D
ไม้ กุ๊น นิ่น เซ ทิน-ฮู่ง, เหฒย ลู่ง, เดา, เหฒย หม่าน หมวด. เหว่ย หฒุ นิ่น ค้อ-เลี่ยน เยีย บัว, อี้ หฒั่น เป๋น เต้า เมี่ยน. กวั่ง นิ่น เญย ฌัง-หล่าง, หย่า กวั่ง เหฑ่ง นิ่น เน่น เญย ชะ.


G G Em D Em Am D C G D G
ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, เยีย บัว เญย เหฌียว เฒี้ยว.


G D G D Em D A D G C G Em C D
เยียม ด๊าม-ลู่ง เญย ฟิน-เมี่ยน, ต้าย เถง ป๋าว ฑูง เธง นิ่น. ปุน ทิน-ต้อง เหยียด ฒู้ง เต่ย-ปูง หมวัง ไฮ์ เฒี้ยว เญย เอน. ทิน-ฮู่ง เญย ตอน- ฮนั้ม อี้ หฒั่น เป๋น ป้าม เมี่ยน เญย ตอน.


G G Em D Em Am D C G D G
ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, เยีย บัว เญย เหฌียว เฒี้ยว.


G D G D Em D A D G C G Em C D
นิ่น ธ้วด เสย โหฒว เหฌียว เฒี้ยว, บัว เหยียด หฒวัง มี่ง ฒิบ นิ่น. ล่ม ฑ่อย เธง นิ่น, ท่าย นิ่น, ปุน นิ่น ตุ๊ เหฑ่ง ฌัง-หล่าง. ทิน-ฮู่ง เญย เฒียน โต์, อี้ หฒั่น ธ้วด เสย เป๋น ป้าม เมี่ยน.


G G Em D Em Am D C G D G
ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, เยีย บัว เญย เหฌียว เฒี้ยว.


THAI
ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย เชิญมา เชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม


**เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ


สว่างแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่นิรันดร์กาล ความต่ำช้าสามานย์ มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง พระบุตร พระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง


**เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ


จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์ในวิมาน ให้ดังก้องกังวาน ทั่วแหล่งหล้าและสากล รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม


**เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ


สรรเสริญข้าถวายชัย พระเยซูผู้ช่วยได้ พระนามอันยิ่งใหญ่ ข้าวันทาด้วยภักดี ดำรัสพระบิดา มาปรากฏเป็นภูมี


**เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ


ENGLISH
O come all ye faithful, Joyful and triumphant, O come ye, O come ye to Bethlehem; Come and behold Him, Born the King of angels:


O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, Christ the Lord


True God of true God, Light of light, eternal, Lo! He abhors not The virgin's womb; Son of the Father, Begotten not created:


O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, Christ the Lord


Sing, choirs of angels, Sing in exultation, O sing, all ye citizen Host of heav'n above: Glory to God All Glory in the highest:


O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, Christ the Lord


Yea, Lord, we greet Thee, Born this happy morning, Jesus, to Thee Be all glory giv'n. Word of the Father, Now in flesh appearing.


O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, Christ the Lord


IU MIEN
ต้าย โอ่, หฒวัง ไซ-ก๋อ ต้าย, อะเฮน้ย ออน-เหลาะ เญย ต้าย. หอบ ฟิม ต้ง เอ๋ย ก๊าน มี่ง ดา^วิด ฮู่ง เญย มู้ง. ปวัด เฒี้ยว เปว๋ย ม์า-โฒ่, นิ่น โธะ โหะ ธ้วด เสย ต้าย.


ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, เยีย บัว เญย เหฌียว เฒี้ยว.


ไม้ กุ๊น นิ่น เซ ทิน-ฮู่ง, เหฒย ลู่ง, เดา, เหฒย หม่าน หมวด. เหว่ย หฒุ นิ่น ค้อ-เลี่ยน เยีย บัว, อี้ หฒั่น เป๋น เต้า เมี่ยน. กวั่ง นิ่น เญย ฌัง-หล่าง, หย่า กวั่ง เหฑ่ง นิ่น เน่น เญย ชะ.


ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, เยีย บัว เญย เหฌียว เฒี้ยว.


เยียม ด๊าม-ลู่ง เญย ฟิน-เมี่ยน, ต้าย เถง ป๋าว ฑูง เธง นิ่น. ปุน ทิน-ต้อง เหยียด ฒู้ง เต่ย-ปูง หมวัง ไฮ์ เฒี้ยว เญย เอน. ทิน-ฮู่ง เญย ตอน- ฮนั้ม อี้ หฒั่น เป๋น ป้าม เมี่ยน เญย ตอน.


ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, เยีย บัว เญย เหฌียว เฒี้ยว.


นิ่น ธ้วด เสย โหฒว เหฌียว เฒี้ยว, บัว เหยียด หฒวัง มี่ง ฒิบ นิ่น. ล่ม ฑ่อย เธง นิ่น, ท่าย นิ่น, ปุน นิ่น ตุ๊ เหฑ่ง ฌัง-หล่าง. ทิน-ฮู่ง เญย เฒียน โต์, อี้ หฒั่น ธ้วด เสย เป๋น ป้าม เมี่ยน.


ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, ต้าย โอ่, มี่ง วั้ว ฮว้า ป๋าย นิ่น, เยีย บัว เญย เหฌียว เฒี้ยว.