A D/F# C#m F#m Bm B7/Eb E A D/F# C#m F#m Bm E A C#7 /F F#m A/E Bm B7 E A D/F# C#m F#m Bm E A
ม่าย ฮนอย ด๊าม ม์วน เปี๋ยน เสย วั้ว หฒั่น, เมี่ยน ไฮ์ คู่ หมวัง เญย ฑูง, เซ ฟิน-เมี่ยน เยียม ด๊าม-ลู่ง ป๋าว ฑูง, เธง โธะ โหะ ยู์ง เญย ฮู่ง. นิ่น บัว ต้าน ป้า หธัง เหย เหน่า หญิด, เธง ทิน-ฮู่ง เญย ฮู่ง เอน. ลู่ง เดี๊ย หม่าน เมี่ยน เหฑียะ ฑี์ง หมวัง เจี๊ยน คู่ หมวัง ไห่ น้าย ติ้ว ฑูง.


A D/F# C#m F#m Bm B7/Eb E A D/F# C#m F#m Bm E A C#7 /F F#m A/E Bm B7 E A D/F# C#m F#m Bm E A
ฟิน- เมี่ยน หฑวน เถา ทิน-ต้อง เล่า อ๊ะ, คู่ หมวัง เญย ฑูง หธ่อ เยียม. ต้าน ป้า เหน่า หญิด เญย คู้ ซีง-เฉีย แอ๋ง เยียม วั้ว ลู่ง กู้ หงว่าย. ลู่ง เดี๊ย เบ๊าะ ต้ม จ๋า ป๊วน หธง บุย, ไม้ ไฮ่ ฮี่ง เจี๋ย น้าย ฑูง. เม่ย บัว เบ๊าะ จ๋า เญย เมี่ยน ตี้ง เจี๊ยน, หมวัง ก๋า, ฟิน-เมี่ยน ป๋าว ฑูง.


A D/F# C#m F#m Bm B7/Eb E A D/F# C#m F#m Bm E A C#7 /F F#m A/E Bm B7 E A D/F# C#m F#m Bm E A
เถง ทิน-ฮู่ง โต่ว หว่า เญย เมี่ยน ก๊อง, แป้ง ออน เญย ฮนอย อ๋อย เถา. แป้ง ออน เญย ฮู่ง, เย^ซู, เหฌี่ย ต้าย, โหฒว ลู่ง เดี๊ย ต้ม ฒิ่ว ฮู่ง. วั้ว หฒั่น นิ่น กั้น เญย เฒียน แป้ง ออน, อ๋อย ปวั๊ง เหฑ่ง นอมๆ กั๊วะ. เหยียด ฒู้ง ฯฒฯ ป๋าว ฟิน-เมี่ยน เญย ฑูง, เธง แป้ง ออน เญย ฮู่ง เตี๋ย.


A D/F# C#m F#m Bm B7/Eb E A D/F# C#m F#m Bm E A C#7 /F F#m A/E Bm B7 E A D/F# C#m F#m Bm E A
...


A D/F# C#m F#m Bm B7/Eb E A D/F# C#m F#m Bm E A C#7 /F F#m A/E Bm B7 E A D/F# C#m F#m Bm E A
...


THAI
ในคืนวันหนึ่งยามเงียบสงัด มีทูตสวรรค์ลงมา ร้องเพลงสรรเสริญดีดพิณทองคำ และนำข่าวดีกล่าวว่า ความสุขจงมีแก่ชาวโลกนี้ เพราะมีกษัตริย์บังเกิด มนุษย์ทั้งหลายจงเงี่ยหูฟัง บทเพลงความสุขประเสริฐ


เหล่าทูตสวรรค์พากันลงมา ร้องเพลงแสดงยินดี เพื่อให้ชาวโลกซึ่งเหน็ดเหนื่อยใจ ได้รับความสุขเปรมปรีดิ์ แต่ว่ามนุษย์ยังคงดื้อดึง ไม่มีความสามัคคี คนบาปทั้งหลายจงไตร่ตรองดู รับพรจากพระเยซู


ผู้ใดเป็นทุกข์หนักอกหนักใจ ต้องแบกภาระเหลือหลาย ผู้ใดรับความทุกข์ทรมาน จนเหนื่อยดูเหมือนไม่ไหว บัดนี้ จงเงยหน้าดูพระเจ้า รับเอาความรอดโดยดี พระองค์จะโปรดประทานความสุข พ้นทุกข์แก่ท่านทันที


วันคืนกำลังจะผ่านพ้นไป ตามคำผู้ทำนายไว้ ยุคนั้นจะมาเวลากำหนด คือยุคไม่มีความตาย ความสุขจงแผ่ออกไปทั่วโลก เปรียบดังแสงรัศมี ชาวโลกร้องเพลงอย่างทูตสวรรค์ คือเพลงสุขสวัสดี


...


ENGLISH
It came upon the midnight clear, That glorious song of old; From angels bending near the earth To touch their harps of gold. "Peace on the earth good will to men, From heaven's all gracious King!" The world in solemn stillness lay To hear the angels sing.


Still thro' the cloven skies they come, With peaceful wings unfurled, And still their heavenly music floats, O'er all the weary world. Above its sad and lowly plains, They bend on hovering wing; And ever o'er its Babel sounds The blessed angels sing.


And ye, beneath life's crushing load, Whose forms are bending low; Who toil along the climbing way With painful steps and slow. Look now! for glad and golden hours, Come swiftly on the wing; O rest beside the weary road, And hear the angels sing.


For lo, the days are hastening on, By prophet bards foretold; When with the ever circling years, Comes round the age of gold. When peace shall over all the earth, Its ancient splendors fling; And the whole world give back the song Which now the angels sing.


Yet with the woes of sin and strife The world has suffered long; Beneath the angel strain have rolled, Two thousand years of wrong. And man, at war with man, hears not, The love song which they bring; O hush the noise, ye men of strife, And hear the angels sing.


IU MIEN
ม่าย ฮนอย ด๊าม ม์วน เปี๋ยน เสย วั้ว หฒั่น, เมี่ยน ไฮ์ คู่ หมวัง เญย ฑูง, เซ ฟิน-เมี่ยน เยียม ด๊าม-ลู่ง ป๋าว ฑูง, เธง โธะ โหะ ยู์ง เญย ฮู่ง. นิ่น บัว ต้าน ป้า หธัง เหย เหน่า หญิด, เธง ทิน-ฮู่ง เญย ฮู่ง เอน. ลู่ง เดี๊ย หม่าน เมี่ยน เหฑียะ ฑี์ง หมวัง เจี๊ยน คู่ หมวัง ไห่ น้าย ติ้ว ฑูง.


ฟิน- เมี่ยน หฑวน เถา ทิน-ต้อง เล่า อ๊ะ, คู่ หมวัง เญย ฑูง หธ่อ เยียม. ต้าน ป้า เหน่า หญิด เญย คู้ ซีง-เฉีย แอ๋ง เยียม วั้ว ลู่ง กู้ หงว่าย. ลู่ง เดี๊ย เบ๊าะ ต้ม จ๋า ป๊วน หธง บุย, ไม้ ไฮ่ ฮี่ง เจี๋ย น้าย ฑูง. เม่ย บัว เบ๊าะ จ๋า เญย เมี่ยน ตี้ง เจี๊ยน, หมวัง ก๋า, ฟิน-เมี่ยน ป๋าว ฑูง.


เถง ทิน-ฮู่ง โต่ว หว่า เญย เมี่ยน ก๊อง, แป้ง ออน เญย ฮนอย อ๋อย เถา. แป้ง ออน เญย ฮู่ง, เย^ซู, เหฌี่ย ต้าย, โหฒว ลู่ง เดี๊ย ต้ม ฒิ่ว ฮู่ง. วั้ว หฒั่น นิ่น กั้น เญย เฒียน แป้ง ออน, อ๋อย ปวั๊ง เหฑ่ง นอมๆ กั๊วะ. เหยียด ฒู้ง ฯฒฯ ป๋าว ฟิน-เมี่ยน เญย ฑูง, เธง แป้ง ออน เญย ฮู่ง เตี๋ย.


...


...