G C G D G C D G
ฮี่ง เจี๋ย น้าย ป้าม เกน, ฮี่ง เจี๋ย น้าย ป้าม เกน, เหว่ย เฒี้ยว เย^ซู เญย ฑย้าม, ฮี่ง เจี๋ย น้าย ป้าม เกน. ปู๋ง เฮญี้ยว เฒี้ยว เย^ซู ฯฒฯ ปวัด เย^ซู เญย ฌัง. กุ๊น เสียน เขา เฒี้ยว เย^ซู ฯฒฯ ฮี่ง เจี๋ย ป้าม เกน,


THAI
ชัยชนะโลกนี้ ชัยชนะโลกนี้ โดยโลหิตพระเยซู ชัยชนะโลกนี้ วางใจในพระเจ้า เราเห็นสง่าราศี เราเชื่อในพระเยซู ผู้ชนะโลกนี้


IU MIEN
ฮี่ง เจี๋ย น้าย ป้าม เกน, ฮี่ง เจี๋ย น้าย ป้าม เกน, เหว่ย เฒี้ยว เย^ซู เญย ฑย้าม, ฮี่ง เจี๋ย น้าย ป้าม เกน. ปู๋ง เฮญี้ยว เฒี้ยว เย^ซู ฯฒฯ ปวัด เย^ซู เญย ฌัง. กุ๊น เสียน เขา เฒี้ยว เย^ซู ฯฒฯ ฮี่ง เจี๋ย ป้าม เกน,