ข้าวางชีวิตลงที่พระบาท พระองค์เท่านั้นที่ข้าต้องการ เมื่อข้ากลับมาพระองค์ทรงอยู่ที่นั่น

ท่ามกลางปัญหาร้องเรียกพระองค์ เป็นองค์สูงสุดที่ข้าต้องการ ข้าถ่อมชีวิตทั้งสิ้นแด่พระองค์

***ทางเดียว เยซู ข้ามีชีวิตอยู่ เพื่อพระองค์ผู้เดียว ทางเดียว เยซู ข้ามีชีวิตอยู่ เพื่อพระองค์ผู้เดียว

ตลอดเวลาพระองค์ทรงอยู่ ไม่ว่าอย่างไรที่ไหนทรงคอย พระคุณพระองค์ ทรงพันผูก ชีวิตข้า

พระองค์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าวันวานวันนี้คงเดิม รักไม่สิ้นสุดของพระองค์อยู่ต่อไป

***ทางเดียว เยซู ข้ามีชีวิตอยู่ เพื่อพระองค์ผู้เดียว ทางเดียว เยซู ข้ามีชีวิตอยู่ เพื่อพระองค์ผู้เดียว

ทรงเป็นทางนั้น ทางเดียว และชีวิต อยู่ด้วยความเชื่อใช่ด้วยสายตา เพื่อพระองค์ มีชีวิตเพื่อพระองค์

I lay my life down at Your feet. Cause You're the only one I need. I turn to You and You are always there.

In troubled times it's You I seek. I put You first that's all I need. I humble all I am all to You.

One way Jesus. You're the only one that I could live for. One Way Jesus. You're the only one that I could live for.

You are always, always there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me.

You will never ever change. Yesterday today the same. Forever till forever meets no end.

One way Jesus. You're the only one that I could live for. One Way Jesus. You're the only one that I could live for.

You are the Way the Truth and the Life. We live by faith and not by sight for You. We're living all for You.

เยีย เกว่ย เหฌี่ย เม่ย เญย เหฒา-เฮลน เฒาะ เยีย เญย แหม่ง ฝูง ปุน เม่ย หาย หฒั่น ล์อ เฒี้ยว เม่ย หย่า โก๋ว หลง เยีย

ปวั้ง หฒุ โค้ว เยีย ต้าย ล์อ เม่ย เยีย เก้ง เฉียม หฒุ เม่ย กั้น ฮนั้ง เยีย เกว่ย เหฌี่ย เหญี่ยม เม่ย กั้น โหฒว เฒี้ยว

* ดุ ตี่ว เจ๊า ฮนั้ง เยีย ตี่ง เฮญี้ยว เยียด เสย กัน เย^ซู ยั่ง มี่ง (x 2)

เม่ย หฒั่น-หฒั่น เหธา เยีย ต้ง เยียม ไม้ กุ๊น เยีย เยียม หฒุ หาย เดา เม่ย เญย เอน เหธย ปวั้ง เหฑ่ง เยีย เญย แหม่ง

เม่ย เหยียด ลิ์ว ไม้ ไฮ่ ก๊อย เหยี่ยน เจี๋ย ต้าย เญย เหธา อี้ ฮนอย หย่า ฟี่ ฮนั้ง เญย เม่ย หย่า เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี๊ยน

* ดุ ตี่ว เจ๊า ฮนั้ง เยีย ตี่ง เฮญี้ยว เยียด เสย กัน เย^ซู ยั่ง มี่ง (x 2)

เม่ย เซ ต้ง เจ๊า, เฒียน-เล์ย เหธา เฒี่ยง แหม่ง บัว หล่ง เสียน ฟิม ม้-เฒ์ย เขา บัว ม-ฒีง ปวัด ขูง เหว่ย เม่ย เฒี่ยง เจี๊ยน ฮนั้ง