ค่ายคริสตจักรเมี่ยนกรุงเทพ ครั้งที่5 ชื่อค่าย "ยอม" เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2018

ณ.บ้านสวนรจนารีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี