เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2018 คริสตจักรเมี่ยนกรุงเทพฯ ได้ออกทีมประกาศข่าวประเสริฐ ณ.บ้านพักเด็กกำพร้า หมู่บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่