รูปภาพ ค่ายคริสตจักรเมี่ยนครั้งที่ 2 (25-26 กรกฎาคม 2015) ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

เก็บตกภาพค่ายคริสตจักรเมี่ยนกรุงเทพครั้งที่ 2  โดย ...... Urassaya Pk, Sombat Kaolek Sombat, อะรัย คือความสุขที่แท้จริง, Chengair Finch, Tan Bowondet and Sukunlaya Kittikaruna.