รูปภาพงานวันคริสตมาส 2012 รักจากพ่อ 

อบอุ่นในตักพ่อ
 

 

สำนึกในรักจากคริสตสมภพ