ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านพระคัมภีร์ภาษาเย้า(ุภาษาเมี่ยน)ที่นี่
ดาวน์โหลด เมี่ยน เญย กีง โซว

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้เปิดไฟล์เพื่อลงโปรแกรม

ดูวีดีโอด้านล่างเพื่อวิธีลงโปรแกรมและวิธีใช้โปรแกรมจะหน้าตาแบบนี้หลังจากเปิด:

 

 

 

You can download Iu Mien Bible reading software here
Download Iu Mien Ging-Sou

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SOFTWARE

After you finish download open the file to install the software, the file will be install to the which ever folder you download this file to. Open that folder and you will see where to open the program.

Watch this video below for installation instruction:

 Software screenshot:

 

 

 

ถ้า หากโปรแกรมนี้ใช้ไม่ได้คุณสามารถอ่านพระคัมภีร์ภาษาเมี่ยนได้ที่เว็บไซต์นี้ http://www.thaibible.or.th/mienbible/MienThai/html/index.html
If you cannot download or use this program, you can still read the Iu Mien Bible at this website: http://www.thaibible.or.th/mienbible/MienThai/html/index.html