จำหน่าย สินค้า ผ้าปักชาวเขา

สินค้า OTOP

 

สนใจ ติดต่อ

เหมยเซ็ง อยู่สุภาพ

บ้านคลองเตย ตำบล คลองลานพัฒนา

อำเภอ คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180

 

Tell. 081-674-3028

Tell. 089-706-7977

 

 

 

 

 

บ้านคลองเตย ตำบล คลองลานพัฒนา อำเภอ คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร