290/32 ม.รุ่งกิจ 2 ถนน รามคำเเหง ซอย 122 เเขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง,
กทม. 10240

081-420-1638 087-811-7676
info@company.com

อนุชนออกทีมประกาศ 30 ธันวาคม 2015

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2015 อนุชนคริสตจักรเมี่ยนกรุงเทพ  ได้ออกทีมประกาศ ณ. ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่