290/32 ม.รุ่งกิจ 2 ถนน รามคำเเหง ซอย 122 เเขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง,
กทม. 10240

081-420-1638 087-811-7676
info@company.com

ออกทีมประกาศข่าวประเสริฐ ณ.บ้านพักเด็กกำพร้า

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2018 คริสตจักรเมี่ยนกรุงเทพฯ ได้ออกทีมประกาศข่าวประเสริฐ ณ.บ้านพักเด็กกำพร้า หมู่บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่