290/32 ม.รุ่งกิจ 2 ถนน รามคำเเหง ซอย 122 เเขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง,
กทม. 10240

081-420-1638 087-811-7676
info@company.com

ชนเผ่าเมี่ยน : การนับวัน

วัน ภาษาเมี่ยนเรียกว่า ฮนอย ชาวเมี่ยนไม่มีการนับวันเป็นสัปดาห์ แต่นับเป็นรอบคล้ายกับว่าในหนึ่งรอบเหมือนเป็นหนึ่งสัปดาห์ มีทั้งหมด 12 วัน และมีชื่อเรียกวันเป็นชื่อสัตว์ การนับวันของเมี่ยนนั้น จะนับเป็นรอบ ๆ คือ เมื่อนับครบรอบที่หนึ่งจากจุดเริ่มต้น คือ เจ้ยฮนอย (วันหนู) แล้วไปสิ้นสุดหนึ่งรอบที่ หอยฮนอย (วันหมู) แล้วจากนั้นก็ขึ้นมานับจากเริ่มต้นใหม่ เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนจากวันเป็นเดือน เช่น เมื่อนับครบหนึ่งรอบแล้ว มาเริ่มต้นใหม่แล้วนับไปจนถึงวันที่ 15 ก็แปลว่าอยู่วันที่ เยี่ยนฮนอย (วันเสือ) เป็นต้น

 

-mien_day_count1

 

 mien_day_count2