290/32 ม.รุ่งกิจ 2 ถนน รามคำเเหง ซอย 122 เเขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง,
กทม. 10240

081-420-1638 087-811-7676
info@company.com

ค่ายคริสตจักรเมี่ยนกรุงเทพ ครั้งที่5 ชื่อค่าย "ยอม" เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2018

ณ.บ้านสวนรจนารีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

 

 

Read more: ค่ายคริสตจักรเมี่ยนกรุงเทพ ครั้งที่5 "ยอม" 2018
>