ฟังเพลงภาษาเมี่ยน,เย้า (หมัวง เมี่ยน ฑูง)
ฟังเพลงภาษาเมี่ยน,เย้า (หมัวง เมี่ยน ฑูง)
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ตอ-เหฒี่ย ตอ-เหฒี่ย เย^ซู (ขอบคุณ ขอบคุณพระเจ้า) anonymous 147
2 10,000 reasons(Bless the Lord) in Mien anonymous 160
3 ม่าย เอ๋ย เลย์ ไห่ เจี๊ย ฒิ้บ(Maih ieix lieiz haic jiex zipv) anonymous 167
4 เพลงนมัสการเมี่ยน anonymous 975
5 Amanda Lai Saephan - Ziouv Ganh Hnangv Bieqc Hnyouv Meih anonymous 755
6 listen to mien bible ฟังพระคัมภีร์เมี่ยน anonymous 2399