โท้ ปุน เฒี้ยว เญย คู้ เม่ง ตุ๊ ฌัง หล่าง (ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:49 น.
There are no translations available.

โท้ ปุน เฒี้ยว เญย คู้ เม่ง ตุ๊ ฌัง หล่าง

G                                                                             D   (G D7 G)                    

โท้ ปุน เฒี้ยว เญย คู้ เม่ง ตุ๊ ฌัง หล่าง. อี้ ฮนอย แอ๋ง เถา เหยียด ลิ์ว. (ป๋าว อี หฑุ่น)

D7               G              D7               G

เธง ทิน-ฮู่ง,   เธง ทิน-ฮู่ง,   เธง ทิน-ฮู่ง,   เธง ทิน-ฮู่ง,

D                                                 D7                         G

โท้ ปุน เฒี้ยว เญย คู้ เม่ง ตุ๊ ฌัง หล่าง.     อี้ ฮนอย แอ๋ง เถา เหยียด ลิ์ว.

 

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์

G                                                               D         (G   D7   G)                    

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์     ในวันนี้และนิรันดร์     ( 2   รอบ)

D              G                 D7                 G

แด่พระองค์   แด่พระองค์     แด่พระองค์     แด่พระองค์

G                                               D7           G

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์     ในวันนี้และนิรันดร์