เย^ซู เป๊ย ฮนั้ง เหยียด ติ้ว ต้ม ววม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:45 น.
There are no translations available.

เย^ซู เป๊ย ฮนั้ง เหยียด ติ้ว ต้ม ววม 

Dm                                                                                                           Dm 

1. เย^ซู เป๊ย ฮนั้ง เหยียด ติ้ว ต้ม ววม, ปุน หฒวัง เมี่ยน หล่ง.   เต้า ๆ ตุ๊ หฑาว ตุ๊ ฮบ            Gm                             Dm

หฑาว เหฑ่ง บัว ซิน,  หย่า หฑาว เหฑ่ง บัว เญย เฮญี้ยว.

A                               Dm

เยีย โท้ ฒิบ เฒี้ยว,  หย่า เธง เหฌียว เฒี้ยว.

2. เมี่ยน เญย เฮญี้ยว ฆาย เป้ย ฮนั้ง ซาย-เฒียว.

เม่ย ก๊าน ต้าย ล์อ เย^ซู,   หยูง แหม่ง เญย เฒี้ยว.

โท้ เฒี้ยว หฑาว เหฑ่ง หว่าย สี่ เหธา เอ๊าะ เญย เจ๊า.บัว ล่ม ฑ่อย ต้าย โหฒวหลง เญย สี่.

3. เย^ซู เซ ทิน-ฮู่ง เญย โดะ ตอน. เยีย ทิน-ต้อง ต้าย เหว่ย เถง ฒุ์ย-เมี่ยน ตุ๊ เหฌียว.

เยีย ต้ม ฒุ์ย-เมี่ยน ต่อง เจ๊า เยียม หฮมวัง กะญั๋ว.โท้ เฒี้ยว ต้อ เยีย หฑวน ล์อปวัด เฒี้ยว.