ทิน-ต้อง เญย กั๊วะ หฒะเก้ง เหฑว่ย ไห่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:44 น.
There are no translations available.

ทิน-ต้อง เญย กั๊วะ หฒะเก้ง เหฑว่ย ไห่

Dm

1. ทิน-ต้อง เญย กั๊วะ หฒะเก้ง เหฑว่ย ไห่,

Gm                     Dm

หฒะเก้ง แป้ง ออน เยียม เถา วั้ว หฒั่น.

Dm                   Gm

เยีย เปย๋า ตุ๊ ดุ๊ด ฒุ์ย-หนิบ เญย เจ๊า,

Dm   A               Dm

ม่าย หฒั่น เยีย กั้น ตุ๊ เปียะ คู่ เยียม เญย กั๊วะ.

 

2. บัว เยียม ทิน-ต้อง วั้ว เก้ง เฌียน-โย่ว.

ม่าย ชะ เญย เฒี้ยว กั้น แล์ง แหง่ง หว่า.

เหฌียว เฒี้ยว, นิ่น มี่ง หลิ่ว เล์ย เหฒียง ต๋อง,

แอ๋ง หฑวน ต้าย ฒิบ เยีย เปียะ เฌียน-โย่ว เญย กั๊วะ.

3. เยีย เยียม ป้าม เกน ฮนั้ง แคะ เมี่ยน นอ,

แอ๋ง ไม้ หนั่ง เล่า เยีย มี่ง ทิน-กั๊วะ.

น้าย ป้าม เกน เยีย ขูง ม่าย เหฑ่า ฮนั้ง,

เฮญี้ยว ไม้ แป้ง ออน, ไม้ ด่ง ทิน-ฮู่ง เญย กั๊วะ.

4. เยีย อ๋อย หฑวน เถา แป้ง ออน เต่ย-ปูง,

เก้ง เฌียน-โย่ว ไห่, ทิน-ฮู่ง เญย ต๋อง.

โย่ว-เฑ่า, โค้ว หน่าน, เลี่ยม เฒ่ย ดุ๊ด เหฑ่ง,

เหฌียว เฒี้ยว หฒั่น ๆ ต้อ เยีย, ปุน เยีย แป้ง ออน.