โท้ เหธย ลู่ง หฒั่ง เญย ฟุ เหฌี่ย ต้าย(ขอพระพรจากเบื้องบน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:44 น.
There are no translations available.

โท้ เหธย ลู่ง หฒั่ง เญย ฟุ เหฌี่ย ต้าย(ขอพระพรจากเบื้องบน)

 

D                    A7             D             G   D A7         D

1. โท้ เหธย ลู่ง หฒั่ง เญย ฟุ เหฌี่ย ต้าย,   ตั๊บ ปวั๊ง เหฑ่ง เยีย บัว เญย เฮญี้ยว.

Bm                     A7                         G   D A7       D

หญู่งๆ เยีย ม่าย เจี๊ยน เญย กะน้าย,  เหยียด ฒู้ง ทิน-ฮุ่ง เญย ฒี่ง เหญ่ย.

Bm                   D                             Bm                       D

ตอ-เหฒี่ย เฒี้ยว เย^ซู เญย เอน เหธย,  เยีย หล่ง เฮญี้ยว ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว.

A7           D           G           A7       D

เยีย โซ้ว ว้วน เยียม หละเปย้ย กู้ หงว่าย, ต้ง เฒียน อ๋อย เญย เฒี้ยว เย^ซู.

 

2. เยียม โล์-ฮนอย เฒี้ยว เถง เถา อี้ หฒั่น,   เม่ย เญย เอน ฟี่ ฮนั้ง เฑีย เยีย.

โท้ เฒี้ยว หฒั่นๆ ค้อ-เลี่ยน เยีย โอ่,   เยียม หม่าน สี่ เถง เยีย เถา ต้าว.

เยีย ยั่ง ต่อง ซา^ตาน เญย เจ๊า มี่ง, เฒี้ยว เย^ซู ต้าย ล์อ เหฌียว เยีย.

ทิน-ฮู่ง ต้ง ฮนั้ม เมี่ยน เญย กอน-ญ่วน,

เหลี่ยว นิ่น ฑย้าม ต้าย เหว่ย เหฌียว เยีย.

 

3. เยีย เฉียม เย^ซู เญย เอน เหธย แฒะ,   เหว่ย นิ่น เซี้ย แหม่ง เหฌียว เยีย.

โท้ เฒี้ยว เญย เฒียน โต์-เล์ย เปียะ ต้าย,   เก้ง เฒี่ยง เจี๊ยน เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว.

เฒี้ยว หฒั่นๆ แล์ง เหธย เอน ปุน เยีย,  เยีย หย่า เฆ่ม ไม้ หล่ง น้าย เอน.

ยั่ง น้าย เจี๋ย โท้ ฝูง เยีย เญย ซิน,  เซว่ย เฒี้ยว เญย หฒะเอ๋ย หล่ง เยีย.

 

4. สีง เตี๋ย, สีง ตอน หย่า เหธา สีง ลี่ง,  เฒี้ยว โหฒว เปย้ย ต้อ หฒวัง ไซ-ก๋อ.

สี ก๊อง เย^ซู ไม้ ต้าย ล์อ เยีย,   เยีย หฒุ ปย๊บ เยียม หฮมวัง กะญั๋ว.

โท้ ค้อ-เลี่ยน เยีย, โท้ ค้อ-เลี่ยน เยีย, เย^ซู ม่าย หัด ม์า เถง ตุ๊.

โท้ ค้อ-เลี่ยน เยีย, โท้ ค้อ-เลี่ยน เยีย, เยีย เสียน เย^ซู ไฮ่ เหฌียว เยีย.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 13:29 น.