เยีย โท้ ฝ่ง ห่อ เยีย เฮญี้ยว เหธา เยีย เญย ซิน. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:42 น.
There are no translations available.

เยีย โท้ ฝ่ง ห่อ เยีย เฮญี้ยว เหธา เยีย เญย ซิน.

D           G                         D  

1.   เยีย โท้ ฝ่ง ห่อ เยีย เฮญี้ยว เหธา เยีย เญย ซิน

A                                    D

ปุน เฒี้ยว เย^ซู.       นิ่น ไต่ เถง เยีย ดุ๊ด ฒุ์ย.

D             G                               D

นิ่น ค่อ-เลี่ยน เยีย,   นิ่น ปุน เฌียน-โย่ว,   แป้ง ออน,

A                                   D

ต้อ เยีย เญย แหม่ง. นิ่น อย่า ต้อ เจ๊า เยีย มี่ง.

G                                   D

* เยีย โท้ ฝ่ง ห่อ หญู่ง ๆ หลง เญย ปุน เฒี้ยว เย^ซู.

A                                           D

ปุน เฒี่ยง โห่ นิ่น,   ธง-เม่ง,   เหธา เยีย เญย แหม่ง.

G                                       D             Bm

เยีย โท้ ฝ่ง ห่อ ซิน,   เฮญี้ยว,   ลี่ง ว่วน ปุน ดุ เต้า เฒี้ยว.

Em           A             D

อะเฮน้ย ฝ่ง ห่อ, หมวัง เฒี้ยว เญย หว่า.

2. เยีย คอย ฆอย เฮญี้ยว, แก้ง ฒิบ ทิน-ฮู่ง เญย เอน,

ฝูง กั้น เญย แหม่ง, โท้ เหธย แป้ง ออน ปุน บัว.

ไม้ กุ๊น เยียม หาย ทิน-ฮู่ง อย่า เหธย ฟุ ปุน

หฒวัง ลู่ง เดี๊ย เมี่ยน หอบ หฒุ เธง เฒี้ยว เญย เม่ง.