เม่ย บัว อ๋อย หฒุ ล์อ ด่าง ทิน- ฮู่ง เญย เจ๊า (จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:41 น.
There are no translations available.

เม่ย บัว อ๋อย หฒุ ล์อ ด่าง ทิน- ฮู่ง เญย เจ๊า.

D               F#m   Bm             D           G                   D                Em A

เม่ย บัว อ๋อย หฒุ ล์อ ด่าง ทิน- ฮู่ง เญย เจ๊า,   ปุน เฒี้ยว กุ๊น เหฑ่ง เม่ย เญย เสย.

D         F#m     Bm           D      G       D            A D

เฒี้ยว หธีง ต้าย ไฮ่ เหธย ฟุ ปุน ฑ่อย, อา^เล^ลู,   อา^เล^ลู^ยา.

 

DF#mBmD      G D EmA7      DF#mBmD    G       D               A7 D

อา^เล^ลู^ยา,       อา^เล^ลู^ยา,       อา^เล^ลู^ยา,     อา^เล^ลู,     อา^เล^ลู^ยา,

 

 

จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า 

 

D         F#m   G               D         G                   D                 A7

จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า       และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน

D               F#m         G                  D D7   G     D           A7   D

แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้           ฮา เล ลู   ฮา เล ลู.....ยา

 

D F#m G D      G   D A7      DF#mG D         G    D            A7 D

* ฮา..เล..ลู..ยา..     ฮา..เล..ลู..ยา     ฮา..เล..ลู..ยา          ฮาเลลู     ฮา เล ลู..ยา