เยีย เญย เฮญี้ยว เก้ง อ๋อย นิด ฟัด เฒี้ยว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:40 น.
There are no translations available.

 

 

เยีย เญย เฮญี้ยว เก้ง อ๋อย นิด ฟัด เฒี้ยว


D           A                 Bm                                     G         A         D                                  

เยีย เญย เฮญี้ยว เก้ง อ๋อย นิด ฟัด เฒี้ยว,    ฮนั้ง ไฌ่ จาง ฆ้าด ชะ ล์อ ววม ฮบ.

D           A           Bm                                    G             A               D

เยีย เก้า ฮนั้ม เจี๋ย เซ ขูง เฒี้ยว กั้น ฮนั้ง,   เยีย ฒู้ง อ๋อย ปัวะ หฒั่ง เหฌียว เฒี้ยว.

Bm                               G           D

*     เฒี้ยว กั้น โหฒว เยีย เญย ชะ, โก๋ว เยีย,

G                             Em         F#

ปุน เยีย ขูง หญุ่น เอย เม่ย เญย หฒะเอ๋ย.

D         A             Bm                                 G             A7               D

เยีย เก้า ฮนั้ม เจี๋ย เซ ขูง เม่ย กั้น ฮนั้ง,    เยีย ฒู้ง อ๋อย ปัวะ หฒั่ง เหฌียว เฒี้ยว.