ทิน-ฮู่ง ฮนั้ม เมี่ยน หฒะเก้ง ว้วน ไม้ ไฮ่ ก๊อย เหยี่ยน (ความรักมั่นคง) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:40 น.
There are no translations available.

ทิน-ฮู่ง ฮนั้ม เมี่ยน หฒะเก้ง ว้วน ไม้ ไฮ่ ก๊อย เหยี่ยน.

D           Bm               Em             A     A7

ทิน-ฮู่ง ฮนั้ม เมี่ยน หฒะเก้ง ว้วน,  ไม้ ไฮ่ ก๊อย เหยี่ยน,

D           Bm           Em                     A7

เฒี้ยว ค้อ-เลี่ยน เมี่ยน ฯฒฯ หฒั่น ๆ เหธย เอน ปุน.

G               A                         D                 Bm

ดอม ๆ เหธย เอน ต้าย ออน เฮญี้ยว,   ฮนอย ๆ ต้าย เถง เยีย.

Em           A           D         D7         G                     A          D

ทิน-ฮู่ง เก้ง เป๋น แป้ง ฟิม เญย เฒี้ยว,   เหฌียว เฒี้ยว หฒะเก้ง แป้ง ฟิม.

 

ความรักมั่นคง

 

D     Bm           G         D   A            D     Bm         G       Asus

ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุด     พระเมตตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอ

G         A7                       F#m            Bm

ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ              ซาบซึ้งทุก ๆ   วันใหม่

G                 A   A7   D     D7          G               A   A7   D

พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก         พระองค์ทรงความเที่ยงตรง