เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู, หฒั่ง เตี๋ย, เหธย เฒี่ยง แหม่ง ต้าย. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:38 น.
There are no translations available.

เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู, หฒั่ง เตี๋ย, เหธย เฒี่ยง แหม่ง ต้าย.

D                                         G             A             D

เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู,   หฒั่ง เตี๋ย, เฒี้ยว เหธย เฒี่ยง แหม่ง ต้าย.

A                              D

เฒี้ยว โหฒว เยีย เญย เฒี้ยว หย่า แล์ง เหฒียง แหง่ง หว่า,

G                     A                     D                  Bm

*    เยีย ฮนอย ๆ อ๋อย เหธา เม่ย เยียม.   เยีย ม์วน ๆ อ๋อย เหธา เม่ย เยียม.

G                   A                       D

เยีย หฒั่น ๆ อ๋อย เหธา เม่ย เยียม, ไม้ไฮ่ หละคุ.

G                 A                        D                  Bm

เยีย ฮนอย ๆ อ๋อย เหธา เม่ย เยียม.    เยีย ม์วน ๆ อ๋อย เหธา เม่ย เยียม.

G                 A                            D

เยีย หฒั่น ๆ อ๋อย เหธา เม่ย เยียม,  ไม้ หฒุ กั้ม เหฑีย.