ตอ-เหฒี่ย เฒี้ยว, ถง หนิ่ม เญย ตอ-เหฒี่ย. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:38 น.
There are no translations available.

ตอ-เหฒี่ย เฒี้ยว,   ถง หนิ่ม เญย ตอ-เหฒี่ย. 

D                                     A

ตอ-เหฒี่ย เฒี้ยว,  ถง หนิ่ม เญย ตอ-เหฒี่ย,

Bm                  A

ตอ-เหฒี่ย เฒี้ยว,    ต้ง ธีง-เหฑ่ง เญย เฒี้ยว.

G                          D                   Em           A

ตอ-เหฒี่ย เฒี้ยว,   เหว่ย ทิน-ฮู่ง ตุ๊ ปุน เฒี้ยว เย^ซู,  โด๊ะ ตอน.

A   D                   Bm                     Em

*   อี้ หฒั่น ปุน เมา เญย เมี่ยน ม่าย ชะ เฮ้น ต้าย,

A                          D

ปุน เมี่ยน จ่ม เมี่ยน เป๋น ปุ๊ด-ฒ่อย เมี่ยน,

Bm                    Em       A                      D

เหว่ย ทิน-ฮู่ง กั้น อ๋อย โหฒว คู้ สี่ เหว่ย เยีย,   ตอ-เหฒี่ย เฒี้ยว.