ซูง บัว เญย ปัว, เหว่ย เธง ทิน ฮู่ง. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:37 น.
There are no translations available.

ซูง บัว เญย ปัว,   เหว่ย เธง ทิน ฮู่ง.

G               C       D                 G

ซูง บัว เญย ปัว,   เหว่ย เธง ทิน ฮู่ง,

G                          C                           D

เกว่ย เหฌี่ย เดา ป๋าย เธง, เธง บัว เญย ทิน-ฮู่ง.

G                               C       D                 G

ฌัง-หล่าง เญย เหฌียว เฒี้ยว,   เยีย อ๋อย เธง เม่ย,

G                                  C

เหฌียว เฒี้ยว,   หฒั่ง เตี๋ย,  เยีย

C            D                           G

เหฒียบ ฒัวะ เญย เธง เหฌียว เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง