สี ก๊อง อี้ ฮนอย เยีย ตุ๊ โหฒว ต่อง หาย หญู่ง. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:37 น.
There are no translations available.

สี ก๊อง อี้ ฮนอย เยีย ตุ๊ โหฒว ต่อง หาย หญู่ง.

F                                        Bb

1.สี ก๊อง อี้ ฮนอย เยีย ตุ๊ โหฒว ต่อง หาย หญู่ง,

C                                              F

ไฟ ม่าย เฮญี้ยว ฮนั้ม อ๋อย โหฒว ไม้ เป๋น เญย สี่.

Bb                       C           F

ฮนั้ง เยีย แอ๋ง ต่อง กีง-โซว ปิ๋ว เม่ง เญย หว่า,   โท้ บั๋ว เยีย เฮญี้ยว.

2.สี ก๊อง อี้ ฮนอย เยีย ม่าย เฮญี้ยว ฑอง หาย เต้า,

โหฒว เหมา, เธี้ยว ไห่, เฮญี้ยว ฮนั้ม ด่ง หาย เญย หว่าย.

ไฟ ม่าย หว่า-โธว, ก๊อง-แปะ, ไม้ เฒียน เญย หว่า, โท้ กวั่ง เยีย ฒุ์ย.