เก้ง เถา เฒี่ยง โห่. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:35 น.
There are no translations available.

เก้ง เถา เฒี่ยง โห่.

Dm

1. เก้ง เถา เฒี่ยง โห่,   (เฒี่ยง โห่, เฒี่ยง โห่,)

Dm

เก้ง เถา ฟัด อ๊ะ,           (เก้ง เถา ฟัด อ๊ะ.)

Gm

เก้ง เถา เฒี่ยง โห่,      (เฒี่ยง โห่,   เฒี่ยง โห่,)

Dm

เก้ง เถา ฟัด อ๊ะ,         (เก้ง เถา ฟัด อ๊ะ.)

Gm

เก้ง เถา เฒี่ยง โห่,      (เฒี่ยง โห่,   เฒี่ยง โห่,)

Dm

เก้ง เถา ฟัด อ๊ะ,         (เก้ง เถา ฟัด อ๊ะ.)

Gm

ม่าย ฮนอย เย^ซู,        (ม่าย ฮนอย เย^ซู,)

Dm

หฑวน ต้าย ฒิบ บัว,   (หฑวน ต้าย ฒิบ บัว,)

 

2. ไม้ ตู๋ง ฒั้ว เล่า,             (ฒั้ว เล่า, ฒั้ว เล่า,)

ขูง กวั่ง เฒี่ยง โห่,       (ขูง กวั่ง เฒี่ยง โห่,)   (ป๋าว ปัว หฑุ่น)

กุ๊น ก๊าน หฑวน ต้าย,   (กุ๊น ก๊าน หฑวน ต้าย).

เสียน เฒี่ยว เย^ซู,       (เสียน เฒี่ยว เย^ซู)

 

3. เย^ซู ฮนั้ม เม่ย,             (ฮนั้ม เม่ย, ฮนั้ม เม่ย,)

ค่อ เลี่ยน ลี่ง ว่วน,     (ค่อ เลี่ยน ลี่ง ว่วน)    (ป๋าว ปัว หฑุ่น)

เหฑีย เสี่ยว โค้ว หน่าน , (เก้ง ม่าย โค้ว หน่าน.)

เหฌียว เฒี้ยว ค้อ-เลี่ยน.   (เหฌียว เฒี้ยว ค้อ-เลี่ยน.)

ทิน-ฮู่ง หฒะเก้ง,         (ทิน-ฮู่ง หฒะเก้ง,)

เหฌียว บัว ลี่ง ว่วน.   (เหฌียว บัว ลี่ง ว่วน).

อา^เล^ลู^ยา, อา^เล^ลู^ยา,  อา^เล^ลู^ยา, อา^เล^ลู^ยา.