เยีย เก้ง ฮิ้ว กี^ตู่ เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี๊ยน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:34 น.
There are no translations available.

เยีย เก้ง ฮิ้ว กี^ตู่ เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี๊ยน

Em                                                C           D           Em

เยีย เก้ง ฮิ้ว กี^ตู่ เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี๊ยน,   เยีย เญย เฮญี้ยว เธง เฒี้ยว

เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เฒี้ยว หฒัวะ เยีย เยียม ฒุ์ย ธ้วด ต้าย,

C             D           Em

เยีย เญย เฮญี้ยว เธง เฒี้ยว.

G         G             Am            C             D           B

กี^ตู่ เญย หัด ม์า ฮี่ง เจี๋ย ไต่ เญย ชะ,    เยีย เญย เฮญี้ยว เธง เฒี้ยว.

Em                            C                 D     Em

เยีย ฯฒฯ ตุ๊ ปู๋ง ฆอย,     เปย๋า ตุ๊ ดุ๊ด เมี้ยน เญย ฮู่ง.    เยีย เญย เฮญี้ยว เธง เฒี้ยว.