หาย หฒั่น เฒี้ยว เญย สีง ลี่ง กุ๊น เจี้ยน เยีย เญย เฮญี้ยว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:33 น.
There are no translations available.

หาย หฒั่น เฒี้ยว เญย สีง ลี่ง กุ๊น เจี้ยน เยีย เญย เฮญี้ยว

Em

หาย หฒั่น เฒี้ยว เญย สีง ลี่ง กุ๊น เจี้ยน เยีย เญย เฮญี้ยว,

B                                         Em

เยีย หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว เธง เฒี้ยว เย^ซู.     (ป๋าว อี หฑุ่น)

Am                   Em                     B                                     Em

เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง, เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง, เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง, เธง เฒี้ยว เย^ซู.

Am                     Em                     B                                     Em

เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง, เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง, เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง, เธง เฒี้ยว เย^ซู.

 

(เยีย อ๋อย เธง เฒี้ยว,   เยีย อ๋อย ท่าย นิ่น,   เยีย อ๋อย เต๋า เก๋า)