น้าย ป้าม เกน เญย เจ๊า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:32 น.
There are no translations available.

น้าย ป้าม เกน เญย เจ๊า

D                                  G       A            D          G        D           A

น้าย ป้าม เกน เญย เจ๊า, ขูง ม่าย อี ติ้ว ฮนั้ง.   จั๊ง ไฟ เหบ เก้า หลง?

D                                                                    G                          A                      D

เซว่ย เม่ย กั้น กิ้น ยั่ง.     จั๊ง มี่ง เถา โต้ว-ค้อย, เม่ย ลี่ง ว่วน หฒุ ไต่.

G     D                      A           D              G                   D

เหบ มี่ง เถา ทิน-ต้อง,     ลี่ง ว่วน ม่าย เฌียน-โย่ว.