อี ติ้ว เจ๊า-โหล่ว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:32 น.
There are no translations available.

อี ติ้ว เจ๊า-โหล่ว

F                         C                                      F

ก๋อ โย์ว ต่อ เฑี๋ย,     เยีย อ๋อย หน่าย ก๋า เม่ย.

C         F                  C

เหยียด ปูง เซ ทิน-ต้อง,   เหยียด ปูง เซ เต่ย หญัวะ.

F                                                                C     F

เสี่ยว โค้ว ไฟ ออน-เหลาะ ,     อี ปูง ฒู้ง เหยียด ลิ์ว เญย.

Bb          F       Bb         F             C         F

เฒี่ยง เสย, เจี๋ย เสย,   อี ติ้ว เจ๊า-โหล่ว. เม่ย ยั่ง หาย ติ้ว มี่ง?