บัว เยียม เฒี้ยว กี^ตู่ ต้ง ติ่ว เฮญี้ยว (เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:29 น.
There are no translations available.

 

บัว เยียม เฒี้ยว กี^ตู่ ต้ง ติ่ว เฮญี้ยว


G           C           G                      G                         D

บัว เยียม เฒี้ยว กี^ตู่ ต้ง ติ่ว เฮญี้ยว.     บัว เยียม เฒี้ยว กี^ตู่ ต้ง ติ่ว เฮญี้ยว.

G                               C

บัว เญย ลิ่ง ว่วน เหธา เฒี้ยว กี^ตู่ จวั่ง เจี้ยน เฒี่ยง.

G                     D         G

บัว เยียม เฒี้ยว กี^ตู่ ต้ง ติ่ว เฮญี้ยว.

C         G                       G                             D

บัว ล่ม ฑ่อย ต้าย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว.     คอย บัว เฮญี้ยว ฒิบ กี^ตู่ เญย ฮนั้ม.

G                           C           G           D         G

ปุน บัว นั้น เจี๊ยน ปั๋ว ปุน ลู่ง เดี๊ย เมี่ยน ตุ๊ ฮิ้ว.   บัว เยียม เฒี้ยว กี^ตู่ ต้ง ติ่ว เฮญี้ยว

 

 

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์


G            C          G                       Em                         D 

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์       เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

G      G7         C                                       G               D7       G

วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณ     เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

G       C         G                          Em                     D

ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด       เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า

G      G7             C                                 G               D7       G

ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้     เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์