เยีย อ๋อย ฒุ้น ตี่ง เฮญี้ยว กัน เจี้ยน เฒี้ยว เย^ซู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:27 น.
There are no translations available.

 

เยีย อ๋อย ฒุ้น ตี่ง เฮญี้ยว กัน เจี้ยน เฒี้ยว เย^ซู


C

1. เยีย อ๋อย ฒุ้น ตี่ง เฮญี้ยว กัน เจี้ยน เฒี้ยว เย^ซู,

F                                                                  C

เยีย อ๋อย ฒุ้น ตี่ง เฮญี้ยว กัน เจี้ยน เฒี้ยว เย^ซู. เยีย อ๋อย ฒุ้น ตี่ง เฮญี้ยว กัน เจี้ยน

C                                          G                   C

เฒี้ยว เย^ซู,     ไม้ ฮวิน ฆาง หฑวน,   ไม้ ฮวิน ฆาง หฑวน.

2. ไม้ ม่าย หาย เต้า มี่ง,     เยีย หย่า อ๋อย กั้น มี่ง, ไม้ ม่าย หาย เต้า มี่ง,

เยีย หย่า อ๋อย กั้น มี่ง,   ไม้ ม่าย หาย เต้า มี่ง,       เยีย หย่า อ๋อย กั้น มี่ง,

3. ป้าม เกน กวั่ง ฆะฮ้า,   เหฒียบ หฑั่ง เยียม หฑะเฮมียน

ป้าม เกน กวั่ง ฆะฮ้า,   เหฒียบ หฑั่ง เยียม หฑะเฮมียน

ป้าม เกน กวั่ง ฆะฮ้า,   เหฒียบ หฑั่ง เยียม หฑะเฮมียน

ไม้ ฮวิน ฆาง หฑวน,     ไม้ ฮวิน ฆาง หฑวน